Apel o pozostawienie drogi krajowej

Wobec rządowych planów „zdegradowania” szóstki

W związku z rządowymi planami pozbawienia drogi krajowej nr 6 kategorii drogi krajowej, włodarze Małego Trójmiasta Kaszubskiego – Wejherowa, Redy i Rumi wystąpili z apelem do Andrzeja Adamczyka, ministra infrastruktury, o pozostawienie drogi na odcinku Gdynia-Lębork, jako drogi krajowej. Budowa Trasy Kaszubskiej połączona z obniżeniem rangi omijanego odcinka drogi krajowej nr 6, doprowadzi do wykluczenia transportowego Małego Trójmiasta Kaszubskiego i północnego regionu Kaszub z aktywnego udziału w życiu gospodarczym kraju.

 

W związku z budową Trasy Kaszubskiej, do końca 2021 r. przewidywana jest zmiana kategorii drogi krajowej nr 6 na drogę kategorii niższego rzędu. Jak podkreślają samorządowcy, „szóstka” stanowi kluczowy element krajowego układu drogowego. Umożliwia ona około 300 tysięcy mieszkańcom powiatu wejherowskiego i puckiego m.in. dostęp do Międzynarodowego Portu Lotniczego w Gdańsku.
Droga ta, łącznie z linią kolejową rangi krajowej nr 202, tworzy istotny z punktu widzenia potrzeb mieszkańców powiatu wejherowskiego, ale również północnej części województwa pomorskiego, element drogowo-kolejowego pasa komunikacyjnego, zapewniającego kompleksową obsługę i scalającego funkcjonalnie obszar północnej części Aglomeracji Trójmiasta.
Samorządowcy Małego Trójmiasta Kaszubskiego wskazują, że realizacja Trasy Kaszubskiej to rozbudowa krajowego transportu drogowego na obszarze Aglomeracji Trójmiejskiej. Dlatego wspólnie z gminami sąsiednimi podejmują szereg inwestycji w zakresie rozwoju alternatywnych rozwiązań komunikacyjnych, które uzupełniają funkcję sieci dróg krajowych tworząc spójny układ komunikacyjny.

Faktem podkreślającym istotną rangę drogi krajowej nr 6 są inwestycje podjęte i realizowane przez miasta: Wejherowo, Redę i Rumię w zakresie węzłów integracyjnych, przesiadkowych w Rumi, Redzie i Wejherowie.

 

Za pozostawieniem „szóstki” w randze drogi krajowej przemawia wiele ważnych argumentów:

• Planowana budowa i eksploatacja elektrowni jądrowej w powiecie wejherowskim (w przypadku wyboru lokalizacji Lubiatowa-Kopalina) lub przy granicy z powiatem wejherowskim (w przypadku wyboru lokalizacji Żarnowiec). Do jej istnienia i podniesienia poziomu bezpieczeństwa w projektowanym największym w Polsce węźle energetycznym niezbędna jest droga krajowa nr 6 z obecnym przebiegiem, obsługującym czwarty pod względem liczby mieszkańców w Polsce powiat ziemski.
• Pas nadmorski jako ważny ośrodek turystyczny w kraju.
Pas nadmorski, z półwyspem Helskim to jeden z głównych ośrodków turystycznych w Polsce. Istotne jest utrzymanie połączenia drogowego wysokiej kategorii (krajowej oraz wojewódzkiej) do tak ważnego nadmorskiego obszaru turystycznego. Aby dojechać do drogi wojewódzkiej nr 216 prowadzącej na Półwysep Helski z południa Polski trzeba wykorzystać odcinek drogi krajowej nr 6 w obecnym przebiegu i nie ulegnie to zmianie po wybudowaniu Trasy Kaszubskiej.
• Budowa integracyjnych węzłów przesiadkowych.
W Wejherowie zrealizowano w zakresie drogowym węzeł przesiadkowy rangi metropolitalnej, bezpośrednio oparty o węzeł drogowy na drodze krajowej S6 i bezkolizyjny przejazd drogowy pod linią kolejową nr 202, uwzględniający plany rozbudowy linii 202. Węzeł Wejherowo w pełni zacznie działać po realizacji inwestycji w części kolejowej, pozostającej w gestii inwestora, jakim jest PKP PLK S.A.
• Wzmacnianie rangi i funkcji miast jako krajowych, regionalnych i subregionalnych biegunów wzrostu (np. poprzez deglomeracje funkcji oraz wsparcie rozwoju usług publicznych).
• Sprawne i bezpieczne powiązania transportowe obszarów słabszych z ośrodkami dynamicznego wzrostu.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.