Zmiany w budżecie i pomoc dla przedsiębiorców

Pracowita sesja wejherowskich radnych

Podczas sesji Rady Miasta Wejherowa, która obradowała 13 kwietnia br. radni m.in. dokonali zmian w budżecie miasta, wprowadzając do tegorocznego budżetu 14,3 mln zł zaoszczędzonych w 2020 roku. Środki te, konieczne do zapewnienia normalnego funkcjonowania miasta, uzupełniają braki w budżecie na rok 2021 oraz zasilą nowe zadania. Podjęto również uchwałę o pomocy dla przedsiębiorców w związku z pandemią. Radni zadecydowali o przyznaniu dotacji, sprzedaży nieruchomości, zmienili wzór wniosku o dodatek mieszkaniowy, dokonali zmian trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, podjęli uchwały dotyczące gospodarki odpadami oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku w mieście.

 

Wejherowo zwolniło gastronomię z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
Zgodnie z obietnicą z początku lutego br., prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt zaproponował uchwałę o częściowym zwolnieniu przedsiębiorców z branży gastronomicznej z opłaty koncesyjnej w związku z zamkniętymi lokalami w wyniku rządowych obostrzeń. Na mocy podjętej uchwały wejherowscy przedsiębiorcy będą zwolnieni z jednej raty opłaty koncesyjnej za sprzedaż alkoholu i zamiast trzech rat w 2021 roku zapłacą dwie. Tym, którzy już zapłacili pieniądze zostaną zwrócone,
– Biorąc pod uwagę przedłużającą się bardzo trudną sytuację przedsiębiorców tej branży uważam, że każda forma wsparcia będzie istotna i zasadna – mówił prezydent Krzysztof Hildebrandt. – Ze zwolnienia i zwrotu części opłaty w Wejherowie skorzysta 45 przedsiębiorców branży gastronomicznej.

Najważniejsze zmiany w budżecie
Do tegorocznego budżetu wprowadzona została m.in. kwota 14,3 mln złotych, zaoszczędzonych w 2020 roku. Środki te uzupełniły braki w budżecie na rok 2021 m.in. dodatkowo prawie 4,5 mln zł na szkoły i przedszkola, 450 tys. zł na rodziny zastępcze, 500 tys. na działalność WCK oraz zwiększenie o 1 mln zł dla MZK na przewozy. Dodatkowe pieniądze zostały przeznaczone również na inwestycje m.in. na:
• naprawę dróg i chodników, nawierzchnie ulic z płyt drogowych,
• przebudowę ul. Zamkowej wraz z parkingiem,
• termomodernizację budynków mieszkalnych (trwa termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Kalwaryjskiej 2a, w tym roku zaplanowano jeszcze budynek przy ul. Kopernika 22 oraz Reformatów 13),
• zadania w ramach programu rewitalizacji,
• zwiększenia bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, w pobliżu szkoły SP 6 na ul. Wysokiej oraz doświetlenia przejścia na ul. 3 Maja w pobliżu Straży Pożarnej.
• zadania w ramach Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego – budowę boiska przy SP 11 (dodatkowo zagospodarowanie terenu wokół boiska już wykonanego) oraz budowę boiska na os. Dzięcielskiego (zmiana nawierzchni z trawy na sztuczną na wniosek mieszkańców),
• wykup gruntów m.in. pod inwestycje drogowe na ulicach Inwalidów Wojennych, Zamkowej, Reformatów, Kopernika oraz na Węźle Kwiatowa.

Dotacje dla szpitala i na zabytki
Podczas sesji zdecydowano o udzieleniu dotacji na zakup gastroskopu dla Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie (więcej piszemy na stronie 7) oraz o dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich i robót budowlanych w obiektach zabytkowych. Chodzi o remont elewacji klasztoru oo. Franciszkanów i remont dachu Dom Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo przy ul. Św. Jacka 14.

Nowy wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzór deklaracji o wysokości dochodów
Zmiana wynika z faktu, iż do tej pory wzory te określone były w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych, natomiast ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa zmieniająca m.in. ustawę o dodatkach mieszkaniowych, nałożyła na Radę Miasta obowiązek podjęcia uchwały w zakresie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów.
Wniosek wraz z deklaracją został przygotowany w taki sposób, aby jak najbardziej był spójny z obecnie obowiązującym – celem ułatwienia wnioskodawcom jego wypełnianie.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.