Kompromitacja radnego Wojciecha Wasiakowskiego

Zmyślone przepisy i nieprawdziwe oskarżenia

Miejski radny Wojciech Wasiakowski w imieniu Stowarzyszenia „Dla Wejherowian” złożył 2 kwietnia br. do Wojewody Pomorskiego skargę na Przewodniczącego Rady Miasta Jacka Gafkę w związku z rzekomym „naruszaniem Statutu Miasta Wejherowa” i na „rażące zaniedbanie obowiązków Przewodniczącego Rady Miasta”. Po rozpatrzeniu skargi okazało się, iż przewodniczący rady nie mógł naruszyć przepisu w Statucie Miasta Wejherowa, który wskazał radny Wasiakowski, gdyż takiego przepisu … po prostu nie ma w tym statucie! Tym samym zarzuty są całkowicie bezpodstawne.

 

Wojewoda przekazał skargę wg właściwości do rozpatrzenia Radzie Miasta Wejherowa, która podczas sesji w dniu 13 kwietnia uznała skargę za bezzasadną.
Oto głosy w dyskusji o skardze radnego Wojciecha Wasiakowskiego i Stowarzyszenia „Dla Wejherowian”:
Przewodnicząca Komisji Skarg Rady Miasta, Dorota Chodubska:
– Statut jest podstawowym dokumentem każdej instytucji i powołując się na ten dokument w jakiejkolwiek sprawie dobrze jest znać jego treść.
Radny Rafał Szlas:
– Człowiek, który jest radnym nie zna Statutu Miasta Wejherowa. Ja mogę zrozumieć wszystko, można się z czymś nie zgadzać, ale żeby składać skargę na przewodniczącego i nie znać statutu, to jeśli chodzi o reprezentacje mieszkańców Pana radnego, poddaje w dużą wątpliwość. Ja bym chciał, aby Pan przestał atakować indywidualnie osoby, jeśli nie ma ku temu żadnej podstawy, bo robi Pan to kolejny raz.
Przypomnijmy, że radny Wojciech Wasiakowski został już złapany na kłamstwie podczas obrad Rady Miasta. Twierdził wówczas, że miasto zaciągnie „ogromny milionowy kredyt”, a była to nieprawda. Radny Wojciech Wasiakowski nie odniósł się do sprawy skargi. On i radna Teresa Skowrońska ze Stowarzyszenia „Dla Wejherowian” jako jedyni głosowali przeciwko uchwale uznającej skargę za bezzasadną.
Czyżby ci radni dalej nie znali Statutu Miasta, który każdy radny musi znać?
Mieszkańcy dalej informują nas o dużych kontrowersjach związanych z miejscem zamieszkania radnego Wasiakowskiego.
Wg naszych informacji Centralne Biuro Antykorupcyjne podjęło działania w sprawie oświadczenia majątkowego radnego Wojciecha Wasiakowskiego.

 

Radny Wojciech Wasiakowski     Fot. archiwum
Radny Wojciech Wasiakowski Fot. archiwum
Jaki radny, taka skarga

Wiceprzewodniczący Rady Miasta,
Wojciech Kozłowski:

– Skarga, oparta na nieistniejących zapisach Statutu Miasta, to dla radnego Wojciecha Wasiakowskiego kompromitacja, ale jest charakterystyczna dla jego działalności, można powiedzieć że jest istotą tego co robi. Ten radny zmyśla czy zwyczajnie kłamie formułując oskarżenia.
Bezsprzecznie oskarżenia pod adresem Przewodniczącego Rady Jacka Gafki są nieprawdziwe i bezsensowne, tak samo jak to, co radny Wasiakowski mówi w TVP i pisze na Facebooku na temat prezydenta Krzysztofa Hildebrandta.
W działaniach radnego Wasiakowskiego nie ma znajomości przepisów czy konstruktywnych działań na rzecz mieszkańców, a jest agresja i pomówienia. Przypomnę że radny Wasiakowski był m.in. przeciwko budowie ulicy Necla i Gryfa Pomorskiego, parkingu przy wejherowskim szpitalu czy akcji „Węzeł Zryw wraz z tunelem”.

 

W uzasadnieniu do uchwały Rady Miasta Wejherowa z dnia 13.04.2021 r. o uznaniu skargi za bezzasadną czytamy m.in.: „Przedmiotem skargi jest zarzut nie zwołania przez Przewodniczącego Rady Miasta Wejherowa sesji zwyczajnej Rady w pierwszym kwartale 2021 roku, gdyż ostatnia sesja zwyczajna Rady odbyła się w dniu 15 grudnia 2020 roku.” „Skarga jest oczywiście bezzasadna i dowodzi nieznajomości obowiązującego Statutu Miasta przez Stowarzyszenie „Dla Wejherowian” a nawet przez radnego, który podpisał tę skargę w imieniu władz Stowarzyszenia.
Sprawę częstotliwości zwoływania przez Przewodniczącego Rady Miasta sesji Rady reguluje jasno sformułowany przepis § 37 ust.2 Statutu, który brzmi: „Rada odbywa sesje w liczbie potrzebnej do wykonywania zadań Rady, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał”.
„W dniu 26 stycznia 2021 roku odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta Wejherowa co oznacza, że spełniony został przez Przewodniczącego Rady statutowy wymóg zwołania sesji Rady w I kwartale 2021 roku.
W tym stanie faktycznym i prawnym Rada Miasta pozostawia bez komentarza żenujące ostatnie zdanie skargi sformułowane pod adresem Przewodniczącego Rady Miasta jakoby nie zwołując sesji Rady w I kwartale 2021 roku świadomie utrudniał tym pracę Rady oraz rażąco zaniedbał wykonywania swoich obowiązków”
Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.