4 mln zł dla powiatu na zadania inwestycyjne

Powiat Wejherowski otrzymał 4 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pieniądze wesprą rozbudowę Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie oraz zaplanowane inwestycje drogowe – w gminie Szemud i w gminie Gniewino.

 

W ramach trzeciej tury rządowego programu do pomorskich jednostek samorządu terytorialnego trafi blisko 91,5 mln zł. Pieniądze przeznaczone zostaną na poprawę infrastruktury drogowej, oświatowej oraz ochronę zdrowia. Wśród 53 projektów, które otrzymały wsparcie znalazły się trzy zadania zgłoszone przez Powiat Wejherowski.
– Pozyskaliśmy 2 mln zł na przebudowę i rozbudowę Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego – mówi Starosta Wejherowski Gabriela Lisius. – Dzięki inwestycji powstanie 25 nowych sal, w tym m.in. sale wyciszeń, rehabilitacyjne, rewalidacji, dydaktyczne, multimedialne, a także plac zabaw o powierzchni ponad 2 tys. m2. Ponadto przeprowadzony zostanie remont i termomodernizacja istniejącego budynku powstałego w latach osiemdziesiątych – dodaje starosta.
Powiat Wejherowski otrzymał dofinansowanie także na dwa ważne zadania drogowe.
– Środki w wysokości 1 mln zł wesprą budowę dwóch rond na drogach powiatowych w miejscowości Kamień i Koleczkowo poprzez przebudowę istniejących skrzyżowań. Drogi te są ważnymi ciągami komunikacyjnymi drogi ekspresowej S6, tzw. Drogi Kaszubskiej i rozprowadzają pośrednio ruch z węzłów Koleczkowo i Szemud – mówi Wicestarosta Wejherowski Jacek Thiel.
Samorząd otrzymał także dofinansowanie w kwocie 1 mln zł na rozbudowę drogi powiatowej pomiędzy wsiami Rybno i Rybska Karczma na terenie gminy Gniewino.
– Głównym celem tej inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi, w tym także pieszych – podkreśla Wicestarosta Wejherowski Jacek Thiel. – W ramach zadania powstanie nowa nawierzchnia, chodnik, doświetlone przejścia dla pieszych oraz przeprowadzone zostaną prace związane z umocnieniem poboczy.
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19.
Warto przypomnieć, że od początku trwania programu powiat pozyskał 15,3 mln zł na zadania drogowe, oświatowe i projekty związane z pomocą społeczną.
– W pierwszej turze otrzymaliśmy 5,3 mln zł na rozbudowę Starostwa Powiatowego, w drugiej po 3 mln zł na rozbudowę i przebudowę Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie oraz remont budynku przy ulicy Ofiar Piaśnicy w Wejherowie na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej – mówi Starosta Wejherowski Gabriela Lisius. – Teraz trafi do budżetu 4 mln zł, dzięki czemu będziemy mogli wykorzystać nasze środki na inne zadania inwestycyjne.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.