1235 petycji trafiło do właściciela „szóstki”

Budowa tunelu na Śmiechowie

Celem akcji jest finansowe wsparcie ze strony rządu, czyli właściciela drogi krajowej nr 6, budowy bezkolizyjnego Węzła Zryw z tunelem na Śmiechowie. W realizację inwestycji może bezpośrednio z ramienia rządu zaangażować się Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ale rząd może również dofinansować inwestycje do realizacji przez miasto np. z Funduszy Inwestycji Lokalnych. Sam premier Mateusz Morawiecki wielokrotnie mówi, że są środki na inwestycje w samorządach, więc należy o nie walczyć.

 

Węzeł ZRYW z tunelami jest bardzo dużą inwestycją. Miasto Wejherowo nie jest w stanie, zwłaszcza w okresie trudności finansowych wywołanych pandemią, zrealizować go samodzielnie. Miasto wybudowało dotychczas część Węzła ZRYW po północnej stronie drogi krajowej, przygotowało dokumentację projektową wraz z pozwoleniami na resztę zadania oraz zabezpieczyło w swoim wieloletnim budżecie ponad 17 mln zł, aby ją wesprzeć.
Niezbędny jest tak zwany montaż finansowy z udziałem środków rządowych w celu realizacji całego węzła z tunelami. Władze Wejherowa zawarły porozumienie z PKP w sprawie budowy tunelu pod torami kolejowymi. Rząd oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad powinni włączyć się w budowę tunelu pod drogą krajową i o to 1235. mieszkańców wnioskuje w petycji.

 

Oto treść pisma przewodniego skierowanego w dniu 13.04.2021 r. przez organizatorów wraz petycjami do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad:

„W złączeniu przekazuję APEL podpisany przez 1235. mieszkańców w sprawie budowy na drodze krajowej nr 6 w Wejherowie bezkolizyjnego węzła ZRYW wraz z tunelem w dzielnicy Śmiechowo. Tak duże poparcie społeczne – pomimo pandemii bardzo utrudniającej zebranie podpisów w ciągu zaledwie trzech miesięcy – świadczy o tym, że mieszkańcy oczekują od właściciela drogi krajowej nr 6 zaangażowania w budowę węzła ZRYW we współpracy z władzami miasta.
Do naszej akcji przyłączyli się m.in. wejherowscy radni ponad podziałami z różnych partii i ugrupowań, Zarząd Powiatu Wejherowskiego ze starostą Gabrielą Lisius na czele, Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt z zastępcami oraz Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa.
Powstanie przed laty w Wejherowie drogi krajowej stanowiło ingerencję w strukturę miasta, która obecnie jest bardzo negatywnie odczuwalna. Krajowa „szóstka” rozcięła Wejherowo na pół, powodując dziś znaczne trudności komunikacyjne dla mieszkańców. Liczymy na Państwa poczucie odpowiedzialności za swoją drogę i pomoc w realizacji węzła ZRYW. Bezkolizyjny węzeł ZRYW jest bardzo ważny dla naszego miasta.”

 

POPRZYJ BUDOWĘ TUNELU
Petycję można NADAL podpisać on-line przez internet poprzez stronę: www.zrywnasmiechowie.com.pl
Można ją również pobrać na profilu facebook.com/ZrywnaSmiechowie i po podpisaniu wystarczy wysłać skan lub zdjęcie zrobione telefonem na facebook’a lub adres: zryw.wejherowo@wp.pl
Wydrukowaną petycję można ponadto przekazać radnym, m.in. w Sekretariacie Rady Miasta Wejherowa. Organizatorzy akcji wszystkie KOLEJNE petycje złożą w GDDKiA oraz parlamentarzystom.
Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.