Strażnicy to sprawdzają

Czy place zabaw i piaskownice są bezpieczne?

Straż Miejska w Wejherowie przeprowadziła kontrole 32 ogólnodostępnych piaskownic i placów zabaw, pod kątem ich stanu sanitarno-technicznego po zimie, a przede wszystkim bezpiecznego użytkowania przez dzieci. W sześciu przypadkach stwierdzono nieprawidłowości.

 

Zarządcami placów zabaw i piaskownic jest głównie WZNK, WTBS i wejherowskie spółdzielnie mieszkaniowe. Kontrole prowadzone są w ramach realizowanego przez Straż Miejską programu prewencyjnego: „Bezpieczny plac zabaw, bezpieczna piaskownica”.
Stwierdzono głównie uszkodzone ławki, drabinki drewniane oraz konstrukcje metalowe. We wszystkich piaskownicach po zimie należy obowiązkowo wymienić piasek.
Kontrola wykazała też, że część zbudowanych systemem gospodarczym placów zabaw i piaskownic, głównie zarządzanych wcześniej przez Wspólnoty Mieszkaniowe, została zlikwidowana.
Stwierdzone przez funkcjonariuszy usterki powinny być usunięte w trybie natychmiastowym, a do tego czasu co najmniej zabezpieczone. Takie zalecenia otrzymali zarządzający tymi obiektami. Jeśli się do nich nie zastosują, Straż Miejska może nałożyć mandat karny do 500 złotych (art. 72 Kodeksu Wykroczeń). Może też wystąpić do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wnioskiem o wszczęcie postępowania administracyjnego. Jeśli na ogólnodostępnym placu zabaw, z niesprawnymi technicznie urządzeniami dojdzie do wypadku, odpowiedzialność ponosi zarządzający tym miejscem.
Warto przypomnieć amatorom picia pod chmurką, że place zabaw nie są miejscem do spożywania alkoholu, o czym już wielu się przekonało. W ramach wspomnianej akcji place zabaw będą przez strażników kontrolowane na bieżąco, nie tylko u progu wiosny.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.