Otwieranie okna

I Wojewódzki Konkurs Dziennikarsko-Literacki

Organizatorem I Wojewódzkiego Konkursu Dziennikarsko-Literackiego „Otwieranie okna”, skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych województwa pomorskiego, jest I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie. Głównym celem konkursu jest upamiętnienie działań artystycznych i dziennikarskich, fotograficznych Mirosława Odynieckiego.

 

Chodzi równocześnie o zachęcenie młodzieży do stworzenie pracy będącej efektem otwarcia się na świat, na samego siebie, a także bacznego przyglądania się ludziom i ich otoczeniu , dostrzegania spraw dostępnych oczom wnikliwego i wrażliwego obserwatora rzeczywistości.
Tematem konkursu jest świat widziany po „otwarciu okna”, czyli aktualne problemy ludzi i miejsca, w którym żyją; interesujące historie własne lub cudze.
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
I. Słowo: proza (reportaż, esej, opowiadanie) lub poezja.
II. Obraz: fotografia lub film.
Prace opatrzone tytułem oraz godłem (słownym) uczestnika wraz z dopiskiem „Słowo” lub „Obraz” należy przesłać na adres mailowy organizatora:
sekretariat@liceum1 do dnia 15 września 2021 roku z dopiskiem Konkurs „Otwieranie okna”.
W mailu wysłanym do organizatora przez opiekuna uczestników należy wpisać godło ucznia i dodać jego dane osobowe (imię, nazwisko, , wiek, adres e-mail, zgodę na wykorzystanie danych osobowych, nazwę i adres szkoły, zgodę na upublicznienie prac i swojego wizerunku na stronach internetowych organizatora i patronów konkursu) oraz nazwisko i mail opiekuna.
Prace, oceniane będą przez jury powołane przez organizatora oraz jury młodzieżowe, reprezentowane przez uczniów naszego liceum, dokona wyboru własnej nagrody. Jury przyzna nagrody w obu kategoriach, ale Nagroda Główna będzie tylko jedna, dla najciekawszej pracy, bez uwzględnienia kategorii.
Jury dokona wyboru najlepszych prac pod koniec października 2021 r.
– Celem konkursu będzie nie tylko upamiętnienie działań artystycznych i dziennikarskich, fotograficznych Mirosława Odynieckiego, ale także zachęcenie utalentowanej młodzieży do stworzenia prac, łączących słowo i obraz – wyjaśnia Edyta Łysakowska-Sobiczewska, organizatorka. – „Otwieranie okna” ma być symbolicznym otwarciem się na świat, na samego siebie; nauką bacznego przyglądania się ludziom i ich otoczeniu , nauką dostrzegania spraw dostępnych oczom wnikliwego i wrażliwego obserwatora rzeczywistości. Celem konkursu jest także rozwijanie talentów dziennikarskich i artystycznych.
Patronat nad konkursem objęli: Starosta Wejherowski, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie, Wejherowskie Centrum Kultury, a patronat medialny sprawuje nasza redakcja i „Puls Wejherowa”.

 

Na dodatkowe pytania odpowiedzą oraz regulamin konkursu prześlą zainteresowanym jego organizatorki:
Edyta Łysakowska-Sobiczewska esobi@op.pl
Barbara Malawska b.malawska@wp.pl
Beata Płotka beata.plotka@poczta.onet.pl

 

Mirosław Odyniecki był cenionym poetą, autorem tomików wierszy „Akt bezbronności”, „Oczekując kamień”, „Moja Piaśnica”. Jego teksty nagradzane na konkursach ogólnopolskich były publikowane w antologiach wierszy i w czasopismach).
Był też dziennikarzem (w latach 1993-1999 był redaktorem naczelnym „Gryfa Wejherowskiego”, następnie felietonistą „Panoramy Powiatu”) i twórcą kultury (pomysłodawca i organizator Dni Kultury Powiatu; „Wioherowskich Spotkań Kabaretowych, spotkań poetyckich i Konkursów Jednego Wiersza, Pikniku rockowego).
Jako dziennikarz i fotograf wiernie towarzyszył uczestnikom imprez kulturalnych, zapisywał obraz zmian, jakie dokonywały się w mieście i powiecie.
M. Odyniecki był radnym powiatowym i społecznikiem, angażującym się m.in. w pomoc niepełnosprawnym sportowcom.
Odszedł 22 października 2020 roku w wieku 73 lat.
Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.