Dotacje dla organizacji

Miasto wspiera stowarzyszenia

Przedstawiciele kolejnych pięciu organizacji pozarządowych – sportowych, społecznych i kulturalnych – podpisali umowy dotacyjne z prezydentem Wejherowa Krzysztofem Hildebrandtem, na łączną kwotę 28 tys. zł. Ogółem na 2021 rok prezydent przyznał dotacje dla 53 organizacji na łączną kwotę ponad 950 tys. zł.

 

Dotacje przyznawane są na realizację zadań publicznych w wielu obszarach działalności, np. w dziedzinie sportu, ochrony zdrowia, przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym, a także kultury, sztuki, turystyki i ochrony środowiska.
Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa przekazał kolejnym stowarzyszeniom umowy w imieniu prezydenta miasta i stwierdził, że organizacje pozarządowe odgrywają ogromną rolę w życiu miasta, realizujących wydarzenia, zajęcia czy imprezy kierowane do różnych grup społecznych.
Umowy dotacyjne podpisali w ratuszu przedstawiciele Stowarzyszenia Chór Mieszany „Cantores Veiherovienses” – na kwotę 8 650 zł oraz Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Odział Wejherowo (na zdjęciu) – na kwotę 7 000 zł. Środki na realizację zadań publicznych otrzymali również: Klub Sportowy „Wejher” – 16 tys. zł, Wejherowskie Towarzystwo Tenisowe – 8 000 zł i Wejherowski Klub Kulturystyczny i Sportów Siłowych „Apollo” – 4 000 zł.
– Dziękuję za wsparcie, które zostanie przeznaczone na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i licealnych – powiedział Lech Bieńkowski, prezes Towarzystwa Tenisowego.
– W tym roku skumy się przede wszystkim na lokalnej prezentacji chóru na terenie Wejherowa i Małego Trójmiasta Kaszubskiego. Mamy też w planach udział w mniejszych festiwalach maryjnych – powiedziała Beata Mielewczyk, prezes Stowarzyszenia Chór „Cantores Veiherovienses”.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.