Pieniądze na kulturę i sport oraz na rzecz osób niepełnosprawnych

Powiat Wejherowski wspiera działalność stowarzyszeń

Organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie powiatu wejherowskiego otrzymały dofinansowanie na realizację zadań publicznych. W tym roku na ten cel powiat przeznaczył 240.000 zł. Środki wesprą projekty sportowe, zadania z zakresu kultury czy działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

W ramach konkursu grantowego ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Wejherowskiego na 2021 r. wsparcie otrzymały 94 przedsięwzięcia.
– Na terenie powiatu wejherowskiego jest wiele prężnie działających organizacji pozarządowych – podkreśla Starosta Wejherowski Gabriela Lisius. – Dzięki projektom realizowanym przez tzw. trzeci sektor, każdego roku przeprowadzanych jest wiele ciekawych przedsięwzięć służących integracji społecznej, upowszechnianiu kultury fizycznej, sprzyjających aktywnemu wypoczynkowi dzieci i młodzieży oraz propagujących zdrowy styl życia i lokalne produkty turystyczne.
Na realizację zadań publicznych w 2021 r. najwięcej środków przeznaczono na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 91.500 zł oraz działania związane z kulturą, sztuką i ochroną dóbr kultury – 49.500 zł. Ponadto na zadania w sferze wypoczynku dzieci i młodzieży przekazano – 33.700 zł, działania na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji, promowania aktywności oraz integracji osób niepełnosprawnych – 20.000 zł. Zarząd Powiatu Wejherowskiego wsparł także projekty z zakresu ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności oraz z zakresu turystyki, w tym promocji lokalnych produktów turystycznych, krajoznawstwa, ochrony środowiska, edukacji ekologicznej i opieki nad zwierzętami.
– Wspieramy finansowo wydarzenia już znane, które na stałe weszły do kalendarza imprez powiatowych, m.in.: Redzkie Impresje, Konkurs Haftu Kaszubskiego czy Maraton Pieśni Patriotycznych w Pałacu, ale także nowe inicjatywy na rzecz różnych grup społecznych – mówi Wicestarosta Wejherowski Jacek Thiel. – Życzę powodzenia w ich realizacji, tym bardziej że mamy szczególnie trudny okres ze względu na pandemię. Wierzę, że przekazane stowarzyszeniom środki zostaną w pełni wykorzystane i posłużą naszym mieszkańcom.
Systematycznie Zarząd Powiatu Wejherowskiego zwiększa pulę środków, które trafiają do podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie powiatu. W 2019 r. dotacje wyniosły 220.000 zł, a w bieżącym roku blisko ćwierć miliona zł. To efekt dostrzegania rosnącej roli organizacji pozarządowych i korzyści wynikających ze współpracy z tzw. trzecim sektorem.
Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2021 r. można zobaczyć na stronie internetowej
www.powiatwejherowski.pl/aktualnosci

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.