Wejherowska książnica z wygraną w projektach

Bezpieczeństwo w sieci i edukacja finansowa

Mimo trudnej sytuacji epidemiologicznej, instytucje kultury owocnie wykorzystują czas, w którym działają w ograniczonym zakresie dla swoich użytkowników. Dla Miejskiej Biblioteki Publicznej jest to czas planowania dużych projektów, na których realizację książnica zdobyła fundusze w konkursach grantowych. Dzięki temu mieszkańcy wezmą udział w zajęciach on-line.

 

W gąszczu edukacji zdalnej i galopującego rozwoju nowych technologii łatwo zabłądzić i zapomnieć o swoim bezpieczeństwie. Dlatego biblioteka zaproponowała czytelnikom udział w projekcie „Bezpieczne zachowania w sieci, czyli witamy w dżungli Internetu!”.
Celem bezpłatnego cyklu zajęć on-line jest edukacja w zakresie bezpieczeństwa działań oraz zachowań w sieci dla dzieci w wieku 10-14 lat. Wśród poruszanych tematów znalazły się m.in. skuteczne metody reagowania na zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu. Liczna miejsc dla uczestników była ograniczona, a przyjmowanie zgłoszeń zakończyło się kilka dni temu.
Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”)
Drugi z projektów – #czytamwbibliotece – skierowany jest do młodzieży. Dla dwunastoosobowej grupy projektowej przeprowadzone zostaną warsztaty z fotografii cyfrowej w kontekście mediów społecznościowych oraz warsztaty projektowania gier mobilnych.
Do współpracy zaproszeni zostaną także seniorzy, których wspomnienia znajdą swoje miejsce w niezwykłej mobilnej grze miejskiej. Projekt #czytamwbibliotece dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
Trzeci cykl warsztatów skierowany jest do osób dorosłych. Wejherowska książnica jako jedna z dwudziestu w kraju, zakwalifikowała się do projektu „Edukacja finansowa w bibliotekach publicznych”.
Jest to część projektu „Financial Literacy through Public Libraries” (FINLIT), który Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje wraz z partnerami z Bułgarii, Rumunii i Słowenii.
Dzięki projektowi biblioteka rozszerzy swoją ofertę o zajęcia z zakresu edukacji finansowej dla dorosłych mieszkańców Wejherowa. Zyskają oni dostępne, bezpłatne narzędzie online służące zwiększeniu ich wiedzy finansowej i umiejętności posługiwania się produktami i usługami finansowymi dostępnymi na rynku. Szczegóły na stronie internetowej Biblioteki oraz na https://www.facebook.com/BibliotekaWejherowo/.
Warto śledzić poczynania biblioteki w mediach społecznościowych i skorzystać z jej bogatej oferty.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.