Rozlicz się w Wejherowie

Warto płacić podatki w miejscu zamieszkania

Budowa i modernizacja dróg lokalnych, ścieżek rowerowych, chodników, placów zabaw, wydatki na kulturę i sport oraz oświatę – to zadania finansowane m.in. z podatków mieszkańców. O faktycznym miejscu zamieszkania i zapłacenia podatku mieszkaniec informuje Urząd Skarbowy, wpisując właściwy adres w rocznym zeznaniu podatkowym PIT.

 

Jednym z głównych źródeł dochodów miasta są podatki płacone przez mieszkańców z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Do budżetu miasta trafia ok. 38 proc. całkowitej kwoty podatku dochodowego płaconego przez jej mieszkańców – osoby fizyczne. Zatem jest istotne, gdzie rozliczamy swój podatek dochodowy. Jest to szczególnie ważne obecnie, kiedy z powodu pandemii znacznie spadają wpływy podatkowe do budżetu miasta.
– To pieniądze na realne inwestycje, które mogą podnieść standard życia wszystkich mieszkańców naszego miasta. Im większa kwota podatku wpłynie do miejskiej kasy, tym więcej będziemy mieli możliwości realizacji kolejnych inwestycji i innych zadań na rzecz wejherowian – mówi Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa.
Jak wiadomo jest spora grupa osób, która mieszka w Wejherowie, a nadal zameldowana jest w innej miejscowości i tam z przyzwyczajenia wysyła zeznania podatkowe. Płacąc podatki tam, gdzie się mieszka, można realnie wpłynąć na poprawę swojego codziennego życia i najbliższego otoczenia.

 

Osoba niezameldowana na pobyt stały, ale mieszkająca w Wejherowie, może rozliczyć się w Urzędzie Skarbowym w Wejherowie. O faktycznym miejscu zamieszkania informuje się Urząd Skarbowy, wpisując właściwy adres w rocznym zeznaniu podatkowym PIT. Dzięki temu dochody z podatku dochodowego (PIT) zasilą budżet Wejherowa, a nie inną miejscowość, w której się już nie mieszka.
Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.