Wejherowo dba o swoje zabytki

Kamienice, kościoły i inne obiekty

Miasto Wejherowo od czternastu lat konsekwentnie wspiera finansowo renowację zabytkowych obiektów. Kamienice, obiekty sakralne i użyteczności publicznej dzięki miejskim dotacjom odzyskują dawny blask i poprawia się ich stan techniczny. Do tej pory miasto wsparło ponad 70 wejherowskich obiektów zabytkowych, na co przekazało kwotę ponad 5,2 mln zł. Na ten cel pozyskały także dotacje unijne.

 

Dbałość o zabytki to ważny kierunek działań władz Wejherowa. Renowacją objęte są zabytki należące do miasta, jak choćby Kalwaria Wejherowska w latach 2006-2008 za ponad 14 mln zł dzięki pozyskanej dotacji unijnej. Jednym z działań jest również wsparcie finansowe prac remontowych, konserwatorskich i restauratorskich zabytkowych obiektów, których miasto nie jest właścicielem.
W tym roku miasto przewiduje, w ramach posiadanych środków, kolejne dotacje ze swojego budżetu.
– Wejherowskie kamienice i obiekty sakralne są naszą wizytówką, dlatego miasto już od 14 lat dofinansowuje prace konserwatorskie w zabytkowych budynkach. Każdego roku przeznaczamy niemałą pulę pieniędzy na ten cel – mówi Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa. – Jest to duże wyzwanie dla właścicieli budynków, dlatego pragnę podziękować wszystkim właścicielom nieruchomości objętych ochroną konserwatorską za dbałość o swoje obiekty. Właściciele, oprócz istotnego wkładu finansowego z miasta, muszą uzyskać decyzje konserwatorskie pozwalające na realizacje, zadbać o wkład własny finansowy oraz wybrać wykonawcę, który zapewni wysoki standard wykonania prac budowlanych pod nadzorem konserwatorskim.
Od 2007 r. Wejherowo przekazało na dofinansowanie remontów i prac konserwatorsko-restauracyjnych w zabytkach ponad 5,2 mln zł.
– Każdy obiekt zabytkowy odznacza się szczególnymi walorami architektonicznymi lub historycznymi, o które trzeba wyjątkowo dbać – mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa – Posiadanie zabytku to dla właścicieli obiektu, oprócz prestiżu, również odpowiedzialność za utrzymanie go w jak najlepszym stanie i zachowanie jego autentyzmu. W trosce o poprawę stanu technicznego i wyglądu tych zabytków, każdego roku przeznaczamy określoną kwotę na ten cel.

 

Zabytki oraz wysokość dotacji, przyznanych przez miasto w ciągu ostatnich 4 lat na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz prace budowlane:
2017 rok
• Klasztor oo. Franciszkanów – prace wykończeniowe poddasza – dotacja w wysokości 150 tys. zł.
• Dom Pomocy Społecznej ul. Św. Jacka 14 – m.in. wymiana okien, konserwacja witraży, prace konserwatorsko-restauratorskie drzwi wejściowych i wykuszu – 35 tys. zł.
• Powiatowy Cech Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw – montaż okien – 13 tys. zł.
• Budynek mieszkalny ul. Kościuszki 20 – remont elewacji – 44 tys. zł.
• Budynek mieszkalny ul. 12 Marca 1155 – remont pokrycia dachowego – 20 tys. zł.
• Budynek mieszkalny ul. Rzeźnicka 3 – remont elewacji – 20 tys. zł.
• Budynek mieszkalny ul. Kopernika 2 – remont elewacji – 20 tys. zł.
2018 r.
• Klasztor oo. Franciszkanów – remont elewacji od strony północnej i południowej – 176,5 tys. zł.
• Dom Pomocy Społecznej ul. Św. Jacka 14 – remont elewacji – 81 tys. zł.
• Wspólnota Mieszkaniowa ul. 12 Marca 179 1,1a, 3, 3a – remont konstrukcji ścian zewnętrznych budynku – 20 tys. zł.
• Kościół pw. Trójcy Świętej – prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza św. Wojciecha – 100 tys. zł.
2019 r.
• Klasztor oo. Franciszkanów – wykonanie elewacji części budynku klasztornego od strony północnej i wschodniej (Dom Pielgrzyma) – 100 tys. zł,
• Wspólnota Mieszkaniowa ul. 12 Marca 179 1, 1a, 3, 3a – prace konstrukcyjne i restauratorskie konstrukcji i elewacji budynku – 61 tys. zł.
• Budynek mieszkalny ul. Wniebowstąpienia 20 – poprawienie stanu technicznego budynku w tym stabilizacja konstrukcji – 48 tys. zł.
2020 r.
• budynek mieszkalny ul. 12 Marca 250 – remont elewacji frontowej – 189 tys. zł.
• Wspólnoty mieszkaniowe, które realizowały w latach 2018-2020 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w ramach prowadzonego przez Urząd Miejski w Wejherowie projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa” i uzyskały dofinasowanie unijne:
WM pl. J. Wejhera 20, 20 A, 20 C, WM Sobieskiego 328,
WM Sobieskiego 328 C, WM Św. Jacka 18, WM 3 Maja 6,
WM Sobieskiego 318, WM Wybickiego 1, WM Sobieskiego 256, WM Św. Jacka 32, WM Dworcowa 3

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.