Straż Miejska współpracuje z policją i z mieszkańcami

Bardzo pracowity miniony rok

Straż Miejska w Wejherowie podsumowała miniony rok, który okazał się dla wejherowskich strażników się bardzo pracowity. W 2020 roku funkcjonariusze podjęli 21 990 interwencji. W 8005 sprawach prowadzono czynności wyjaśniające kończące się sankcją karną lub mandatem, a 13 985 działań miała charakter administracyjno-porządkowy i prewencyjny. Komendant SM, Zenon Hinca podkreśla dobrą współpracę z policją, a także z mieszkańcami Wejherowa.

 

W wyniku interwencji SM, w 2020 roku do Sądu Rejonowego w Wejherowie skierowano 457 spraw. 2005 sprawców ukarano mandatami karnymi na kwotę ponad 208 zł. Strażnicy ujawnili 21 przestępstw i ujęli 41 osób podejrzanych o ich dokonanie. Zatrzymali także 20 nietrzeźwych kierujących. 4564 interwencji Straż Miejska podjęła na zgłoszenie mieszkańców. SM prowadziła 51 czynności wyjaśniających w sprawie porzuconych pojazdów, a także 473 interwencji dotyczących niezachowania środków ostrożności przy trzymaniu psów.
Strażnicy współpracowali z wieloma instytucjami i formacjami mundurowymi, przede wszystkim z Policją, ale także m.in. ze Strażą Pożarną, z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Towarzystwem Ochrony nad Zwierzętami, Zakładem Usług Komunalnych, Wejherowskim Zarządem Nieruchomości Komunalnych.
Wejherowscy strażnicy organizowali programy prewencyjne, a jeszcze przed wybuchem epidemii zorganizowali kurs samoobrony dla 35 kobiet.
Funkcjonariusze SM co roku prowadzą przeglądy stanu technicznego różnych urządzeń na drogach i na budynkach, oświetlenia w miejscach publicznych i na przejściach dla pieszych oraz stanu drzewostanu.
Strażnicy obsługują miejski monitoring. W systemie działa 50 kamer obrotowych, 60 stacjonarnych i 22 systemy alarmowe zainstalowane w kaplicach na Kalwarii Wejherowskiej. Obsługą monitoringu oraz administracyjną zajmuje się 29 osób, w tym 27 funkcjonariuszy, z których 7 jest ratownikami pierwszej pomocy.
SM w Wejherowie dysponuje trzema oznakowanymi radiowozami, quadem i dwoma rowerami. Na wyposażeniu są specjalistyczne torby medyczne, szyny Kramera oraz defibrylator. Straż miejska włączona została do wspólnych działań z policją w walce z COVID-19.
Dzięki obecności Straży Miejskiej Wejherowo jest na pewno dużo bezpieczniejsze. Na tę opinię zasłużyło dzięki dobrej współpracy z mieszkańcami i Policją.

 

Zenon Hinca – komendant
Straży Miejskiej w Wejherowie
– Nie wyobrażam sobie sprawnego funkcjonowania Straży Miejskiej bez współpracy z policją i mieszkańcami miasta. Ta współpraca układa się wzorcowo. Otrzymujemy mnóstwo sygnałów od mieszkańców.
Od nowego roku każdy strażnik musi wykazać się pracą w zakresie prewencji, szczególnie dzielnicowi, którzy oprócz czynności administracyjno-porządkowych, mają obowiązek rozmawiać z mieszkańcami i znać ich problemy w danym rejonie miasta.

 

Jedna z najlepszych w kraju

Wejherowska Straż Miejska zaliczana jest do jednych z najlepiej zorganizowanych formacji porządkowych na terenie naszego województwa, a nawet w Polsce.
Decyzją Wojewody Pomorskiego Straż Miejska w Wejherowie jako jedna z trzech w Polsce, wpisana została do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.
Takim statusem mogą pochwalić się tylko Straże Miejskie w Łodzi i w Kielcach.

 

Straż Miejska w Wejherowie pracuje całodobowo.

Numery telefonów:
• dyżurnego 58 677-70-40
• alarmowy – 986
• dla głuchych – 58 677-14-72

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.