Powstaną mapy strat ciepła

Na terenie Gdyni, Rumi, Redy i Wejherowa

Gdynię, Rumię, Redę i Wejherowo czekają naloty samolotowe, w wyniku których powstaną mapy termowizyjne budynków i sieci ciepłowniczej. Przedstawiciele Gdyni, Rumi, Wejherowa i Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (OPEC) podpisali porozumienie w sprawie stworzenia lotniczych map termicznych terenów zabudowanych. Innowacyjne mapy umożliwią zlokalizowanie miejsc strat ciepła w publicznych i prywatnych budynkach.

 

W imieniu Wejherowa porozumienie podpisała Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta miasta.             Fot. UM
W imieniu Wejherowa porozumienie podpisała Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta miasta. Fot. UM

Porozumienie dotyczy wspólnego zamówienia usługi, polegającej na wykonaniu nalotów samolotem wyposażonym w kamerę termowizyjną nad obszarem Gdyni, Rumi, Redy i Wejherowa, analizę danych i przygotowanie map termowizyjnych 2D i 3D. Dzięki współpracy miast i OPEC powstanie mapa termowizyjna całego obszaru, a koszty przedsięwzięcia będą niższe.
– W czerwcu 2020 roku uruchomiliśmy w OPEC projekt „Zielony Ład”, którego zadaniem jest dostosowanie działalności firmy do europejskiego wymogu ograniczenia emisji CO2. Podczas prac zespołu narodził się pomysł wykonania map termowizyjnych sieci oraz budynków i zaproszenia do współpracy miast, na terenie których działamy. Identyfikacja miejsc ewentualnych wycieków i strat ciepła na sieci ciepłowniczej pozwoli nam precyzyjniej planować modernizacje i remonty, a tym samym minimalizować negatywny wpływ na środowisko – mówi Janusz Różalski, prezes Zarządu OPEC.
W najbliższych dniach każde z miast podpisze odrębną umowę z wykonawcą usługi – firmą MGGP Aero z Tarnowa, która natychmiast przystąpi do realizacji zamówienia. Warunkiem wykonania map termicznych jest wykonanie nalotów w czasie ujemnych temperatur.
– Samorządy lokalne pełnią ogromną rolę w budowaniu świadomości ekologicznej mieszkańców – mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa ds. rozwoju miasta. – Miasto Wejherowo podejmuje szereg inicjatyw na rzecz racjonalnego zaopatrzenia w ciepło i likwidację niskiej emisji. Obecnie ponad 50% mieszkańców naszego miasta korzysta z miejskiej sieci ciepłowniczej OPEC. Wspieramy dalszą rozbudowę ekologicznego i bezpiecznego ciepła z msc, sukcesywnie wyłączamy tzw. lokalne kopciuchy, a objęcie miasta termowizją będzie wsparciem dla tego procesu.
Porozumienie jest ważnym krokiem w kierunku współpracy na rzecz klimatu. Wszyscy musimy się zaangażować w walkę o naszą planetę. Dlatego miasto Reda, które ma własną firmę ciepłowniczą również przystąpi do współpracy.

 

Dzięki danym pozyskanym z przeprowadzenia tego wspólnego projektu, w przyszłości znacznie zredukujemy straty ciepła, co pozwoli na redukcję gazów cieplarnianych, a także wpłynie na oszczędności, które znajdą swoje odzwierciedlenie w rachunkach za ciepło i w inwestycjach promujących rozwiązania nieemisyjne w energetyce.
Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.