Zmiany w budżecie

Sesja Rady Gminy Wejherowo

Na środę, 17 lutego w Gminie Wejherowo zaplanowana była kolejna sesja Rady Gminy (to wydanie „Pulsu” trafiło już wówczas do drukarni). Głównymi tematami obrad były zmiany w budżecie, wezwanie do usunięcia naruszenia prawa i przyjęcie protokołu z prac komisji rewizyjnej.

 

Zaplanowane w porządku obrad Rady Gminy zmiany w budżecie gminy obejmują przede wszystkim wprowadzenie do budżetu dofinansowania unijnego na budowę ul. Lucjana Cylkowskiego w Bolszewie oraz przesunięcie oszczędności po przetargu na budowę ul. Polnej i Ogrodowej również na budowę ul. Cylkowskiego. Rozpoczęcie tej inwestycji będzie teraz możliwe.
Rada Gminy zajęła się również wezwaniem do naruszenia prawa, które skierowali mieszkańcy wsi Reszki. W wyniku niezgodnych z prawem zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z 25 listopada 2015 r. mieszkańcy nie mogli budować od granicy działki w odległości mniejszej niż 12 metrów.
Mieszkańcy wykazali, że takie zapisy planu są niezgodne z prawem i wezwali gminę do zmniejszenia możliwość zabudowy od granicy działki z 12 metrów do 6 metrów. Zaproponowana na sesji uchwała przewidywała uwzględnienie wezwanie do usunięcia naruszenia prawa i stwierdziła, że konsekwencją jest podjęcie uchwały o przystąpieniu do zmiany planu tak, aby był on prawidłowy i zgodny z prawem.
Ponadto radni obradowali nad przyjęciem protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej dotyczącego jednego z zadań ujętych w „Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wejherowo”, którego celem jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w gminie.
Do tego tematu wrócimy w kolejnym numerze Pulsu.

 

Oszczędności i naprawianie błędów

O komentarz do sesji poprosiliśmy PRZEMYSŁAWA KIEDROWSKIEGO – radnego, Przewodniczącego Klubu Wspólny Powiat w Radzie Gminy Wejherowo i kandydata na Wójta Gminy Wejherowo w przyśpieszonych wyborach zaplanowanych na 11 kwietnia 2021 roku:
– O kwocie prawie miliona złotych oszczędności po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty na realizację ulicy Polnej i Ogrodowej w Bolszewie wiadomo było już 2 grudnia zeszłego roku, czyli dwa i pól miesiąca temu. Dotychczasowa polityka, stare rządy tak właśnie wyglądały, że radni o takich oszczędnościach i ich przesunięciach dowiadywali się w momencie głosowania nad uchwałą. Jeśli zostanę wybrany na wójta zmienię tę praktykę na przejrzyste rządy. O takiej oszczędności powinna być wcześniej poinformowana Komisja Budżetowa, która wspólnie z radnymi, sołtysami i mieszkańcami powinna taką kwestie omówić i wypracować decyzje. Nasz Klub Radnych cieszy, że ta kwota pozostaje w Bolszewie i wspiera kolejną inwestycję, co popieramy.
Ponadto popieramy uwzględnienie wezwania do naruszenia prawa, które skierowali mieszkańcy wsi Reszki. Dobrze, że możemy naprawić to co zostało zepsute już w 2015 roku. Jest to coś nowego, że w końcu władze gminy przyznają się do błędu. Tylko szkoda że mieszkańcy przez takie naruszenie prawa zmarnowali już pięć lat i czeka ich kolejny rok na zmianę w planie. Takich błędów byłego wójta Henryka Skwarło i jego ekipy może być więcej. Będą one teraz wychodziły na światło dzienne.

 

Wybory wójta zaplanowane na 11 kwietnia 2021 r.

Przypomnijmy, że Prezes Rady Ministrów wyznaczył przyśpieszone wybory nowego Wójta Gminy Wejherowo na dzień 11 kwietnia 2021 r. Było to konieczne po stracie stanowiska wójta przez Henryka Skwarło w wyniku prawomocnego wyroku sądowego skazującego go za ustawienie przetargu. O ten urząd będzie się rywalizowało czterech kandydatów:
Przemysław Kiedrowski, Marek Klas, Krzysztof Seroczyński, Piotr Bruc.
Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.