Nowe sale dydaktyczne, łazienki i winda

I Liceum Ogólnokształcące w Wejherowie zostanie rozbudowane

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie, w którym mieści się I Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego zostanie rozbudowany i przebudowany. Szkoła zyska sześć dodatkowych sal dydaktycznych, pomieszczenia sanitarne i windę.

 

 

To kolejna powiatowa szkoła, która doczeka się rozbudowy. Zarząd Powiatu pozyskał na ten cel 3 mln zł z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ciągu miesiąca ma zostać ogłoszony przetarg, aby wyłonić wykonawcę.
– Rozbudowa szkoły jest sprawą pilną, ponieważ w ciągu ostatnich trzech lat liczba uczniów wzrosła o ponad 20 procent i liczy dzisiaj ponad 800. To wynik nie tylko podwójnego naboru, ale przede wszystkim rosnącej liczby kandydatów, którzy decydują się na wybór I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego oraz poszerzania przez szkołę oferty edukacyjnej o nowe kierunki kształcenia – mówi Starosta Wejherowski Gabriela Lisius. – W tej chwili ze względu na braki lokalowe placówka musi korzystać z wynajmowanych pomieszczeń w Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej, co znacząco wydłuża dzień nauki uczniów.
Dzięki rozbudowie powstanie sześć dodatkowych sal dydaktycznych, pomieszczenia sanitarne i pomocnicze. Z myślą o potrzebach osób niepełnosprawnych w szkole dobudowana zostanie również winda. Placówka zyska także nową elewację, a teren wokół szkoły zostanie zagospodarowany.
Istniejąca powierzchnia użytkowa zostanie zwiększona o 790 m2.
– Naszą ambicją jest kształcenie młodzieży w jak najlepszych warunkach zapewniając jej dostęp do świetnie wyposażonych w sprzęt i pomoce dydaktyczne pracowni przedmiotowych – mówi dyrektor PZS nr 1 w Wejherowie Katarzyna Bojke. – W dobudowanej i przebudowanej części szkoły powstanie pracownia biologiczna, fizyczna, matematyczna, informatyczna, językowa, a przede wszystkim laboratorium chemiczne na wzór pracowni uniwersyteckich. Każdego roku w szkole otwieramy dwie klasy medyczne z rozszerzoną biologią i chemią, w których kształcą się uczniowie kontynuujący później naukę na kierunkach medycznych i przyrodniczych – dodaje dyrektor.
Szacunkowy koszt zadania to około 7 mln zł, z czego 3 mln zł pokryje rządowe dofinansowanie.

 

Samorząd Powiatu Wejherowskiego od kilku lat systematycznie rozbudowuje powiatowe placówki edukacyjno-wychowawcze, co przyczynia się do wzrostu jakości prowadzonych zajęć i komfortu nauki młodzieży.

Rozbudowy i modernizacji doczekały się:
• Powiatowy Zespół Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie (budowa hali sportowej)
• Powiatowy Zespół Szkół nr 3 im. ks. Edmunda Roszczynialskiego w Wejherowie
• I Liceum Ogólnokształcące im. Książat Pomorskich w Rumi (PZS nr 1 w Rumi)
• Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi
• Powiatowy Zespół Szkół w Redzie

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.