ZUS informuje

Jutro szkolenie

Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku zaprasza zainteresowanych na bezpłatne szkolenie online „Covid-19 – izolacja i kwarantanna – uprawnienia do świadczeń oraz wymagana dokumentacja”, które odbędzie się 19 lutego 2021 r. o godzinie 9.00.
Zapisy przyjmowane są mailowo pod adresem: katarzyna.bucholc@zus.pl. W zgłoszeniu należy podać: adres mailowy, na który ZUS wyśle link do szkolenia, datę i temat webinarium, planowaną liczbę uczestników, telefonu do kontaktowy.
Do wypłaty zasiłków chorobowych i opiekuńczych niezbędne są informacje o kwarantannie lub izolacji. Osoby skierowane przez jednostkę Państwowej Inspekcji Sanitarnej na kwarantannę mają prawo do świadczeń chorobowych – wynagrodzenia za czas choroby, które finansuje pracodawca, albo zasiłku chorobowego. Dotyczy to osób, które objęte są ubezpieczeniem chorobowym, np. jako pracownicy, zleceniobiorcy lub prowadzący działalność gospodarczą. Świadczenia takie przysługują także ubezpieczonym, którzy zostali poddani izolacji, także izolacji w warunkach domowych.
W dniu spotkania na wskazany adres mailowy ZUS wyśle link do wydarzenia. Webinarium odbędzie się na platformie za pośrednictwem Cisco Webex Meeting.

Zasiłek opiekuńczy do 28 lutego

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, który przysługuje m.in. w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19 został przedłużony o kolejne dwa tygodnie więc można z niego skorzystać do 28 lutego.
Mogą się o niego starać starać opiekunowie dzieci do 8. roku życia, a także ubezpieczeni rodzice dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, w przypadku umiarkowanego bądź znacznego stopnia niepełnosprawności oraz do 24 lat, jeśli mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Do zasiłku uprawnieni są także rodzice lub opiekunowie pełnoletnich osób niepełnosprawnych, którzy nie mogą wykonywać pracy, bo muszą zapewnić swoim podopiecznym opiekę w przypadku zamknięcia placówki, do której uczęszczają.
Świadczenie, poza zamknięciem, czy też ograniczeniem funkcjonowania przez COVID-19, żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko przysługuje też, gdy z tego powodu dzieckiem nie może zająć się opiekun dzienny lub niania, z którą rodzic zawarł umowę uaktywniającą. Świadczenie nie przysługuje jeśli drugi z rodziców może zapewnić dziecku opiekę. Zasiłku nie otrzymają też rodzice, którzy pomimo otwarcia placówki zdecydowali o pozostawieniu dziecka w domu. Oświadczenie o sprawowaniu opieki, które jest jednocześnie wnioskiem o wypłatę zasiłku należy złożyć u swojego pracodawcy bądź zleceniodawcy. Prowadzący działalność gospodarczą oświadczenie składają w ZUS np. przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.