Podsumowanie inwestycji w mieście

Co zrobiono w Wejherowie w 2020 roku?

Inwestycje drogowe i oświatowe, kontynuacja programu rewitalizacji, realizacja kolejnych projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego – tak inwestycyjnie wyglądał 2020 rok w Wejherowie pomimo uderzenia koronawirusa i ogłoszenia pandemii. Włodarze Wejherowa, mimo trudności i bardzo ograniczonych środków finansowych, starają się, aby miasto się rozwijało i powstawały nowe inwestycje, a mieszkańcy mogli korzystać z kolejnych atrakcyjnych miejsc. Łącznie na inwestycje i ich przygotowanie miasto wydało ponad 40 mln zł.

 

Inwestycje drogowe w 2020 roku

• Zakończono Metropolitalny Węzeł Integracyjny Kwiatowa z dużym parkingiem
przy dworcu PKP i tunelem pod torami kolejowymi
• Wybudowano parking przy szpitalu, obok ul. Jagalskiego
• Utwardzono ul. Południową (z płyt drogowych)
• Rozpoczęto budowę połączenia drogowego łączącego ulicę Sucharskiego z ul. Strzelecką
• Rozpoczęto budowę ul. Necla i ul. Gryfa Pomorskiego

Rewitalizacja Śródmieścia

• Oddano do użytku Park Cedron – teren pomiędzy ul. Wałową i rzeką Cedron
• Podpisano umowę na rewitalizację Parku Kaszubskiego pomiędzy ul. Sobieskiego
i ul. Strzelecką
• Rozpoczęto przebudowę ul. Kopernika i podwórek przy tej ulicy
• podpisano umowę na budowę ciągu pieszego wzdłuż rzeki Cedron w Wejherowie

Inne zadania inwestycyjne

• Oddano do użytku halę sportową przy Szkole Podstawowej nr 5
• Zakończono termomodernizację budynków komunalnych przy ul. Wniebowstąpienia 5B, przy ul. Judyckiego 12, przy ul. Przemysłowej 42
• Przebudowano budynek przy ul. św. Jacka 19
• Rozpoczęto przebudowę i remont budynku na cele związane z kulturą
pn. „Kamienica Sztuki”
• Na ukończeniu są prace polegające na doświetleniu przejścia dla pieszych i wykonano sygnalizacji świetlnej na ul. Karnowskiego
• Rozpoczęto budowę zespołu otwartych basenów kąpielowych – Centrum Integracji Społecznej „Wodne Ogrody”,
• Podpisano umowę na przebudowę parkingu leśnego i budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą w Wejherowie” w ramach realizacji projektu „Pomorskie Szlaki
Kajakowe – Meandry Północy, rzeka Reda – miasto Wejherowo”

W 2020 r. przygotowywana była dokumentacja projektowa dla kolejnych
inwestycji m.in.:

• Budowa parkingu przy ul. Zamkowej
• Przebudowa ul. Budowlanych
• Budowa ul. Stefana Żeromskiego
• Przebudowa ulicy Hallera
• Zagospodarowanie terenu łącznika ul. Strzeleckiej z ul. Kalwaryjską

Wejherowski Budżet Obywatelski – realizacja inwestycji w 2020 roku

• budowa wiat rowerowych i miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 8
• budowa wiat rowerowych przy Szkole Podstawowej nr 9
• budowa wiat rowerowych i miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 11
• budowa ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej na Os. Sucharskiego,
przy ul. Mostnika
• zakup sprzętu ratowniczu niezbędnego podczas akcji ratowniczych, gaśniczych,
zabezpieczeń imprez kulturalnych i sportowych oraz materiały promujące bezpieczeństwo wśród dzieci i młodzieży dla strażaków z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
w Wejherowie

Trwały postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawców kolejnych projektów inwestycyjnych z budżetów obywatelskich:

• budowa boiska „Jedenastka” – etap II
• budowa placu rekreacyjnego na os. Tysiąclecia „Wejherek – od przedszkola do seniora”
• budowa boiska do piłki nożnej przy Osiedlu Dzięcielskiego

 

Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa
Jest ciężko, ale walczymy,
bo miasto musi się rozwijać

– Rok 2020 był niezwykle trudny i wszystko wskazuje na to, że nadal czeka nas bardzo ciężki okres. Nie ma wątpliwości co do tego, że pandemia miała i wciąż ma, duży wpływ na budżety samorządów m.in. szybko spadły wpływy z podatków, które są jednym z podstawowych źródeł budżetów miast i gmin.
Ogromnym problemem było nadal niedofinansowanie oświaty z budżetu państwa i brak rekompensaty skutków zmian w ustawie o podatku PIT. Jednak pomimo tej trudnej sytuacji, robiliśmy wszystko, aby mieszkańcy odczuli to w jak najmniejszym stopniu.
W 2020 r. zakończyliśmy m.in. budowę tunelu w ciągu ulicy Kwiatowej, budowę sali gimnastycznej przy wejherowskiej „piątce”, budowę dwóch ważnych parkingów: przy wejherowskim szpitalu i przy dworcu kolejowym w ramach budowy Metropolitalnego Węzła Integracyjnego Kwiatowa. Oddaliśmy do użytku mieszkańcom Park Cedron – zieloną oazę w centrum miasta, a na prace rewitalizacyjne w Parku Kaszubskim przy ul. Sobieskiego podpisaliśmy umowę. Prowadzone były i są w dalszym ciągu, prace związane z rewitalizacją podwórek i remontami budynków w Śródmieściu Wejherowa.
Rozpoczęły się duże inwestycje drogowe – budowa nowej drogi łączącej ulice Strzelecką z Sucharskiego, budowa ul. Necla i Gryfa Pomorskiego oraz przebudowa ul. Kopernika. Wykonaliśmy też inwestycje osiedlowe – zakończyliśmy m.in. utwardzanie ul. Południowej, zaś na ukończeniu była budowa oświetlenia dla pieszych i sygnalizacji świetlnej na ul. Karnowskiego.
Realizowaliśmy projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego. Jak widać, oprócz dużych ogólnomiejskich inwestycji, były też zadania skierowane do poszczególnych dzielnic, o które wnioskują mieszkańcy i radni.
Dziękuję zdecydowanej większości radnych za współpracę w tym trudnym okresie i zrozumienie powagi sytuacji.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.