W Gościcinie będzie sygnalizacja świetlna

Skuteczni radni w gminie Wejherowo

Przemysław Kiedrowski, kandydujący na wójta wraz z radnymi z Klubu Wspólny Powiat w Radzie Gminy Wejherowo 9 grudnia ub. roku wystąpił w imieniu mieszkańców do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o jak najszybsze podłączanie i uruchomienie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 6 z ulicą Równą i Kochanowską w Gościcinie. Jest już pozytywna odpowiedź!

 

Zaraz po przerwie świątecznej, GDDKiA pismem z dnia 29 grudnia odpowiedziała radnym, że ogłosiła zamówienie na to zadanie z terminem realizacji nie dłuższym niż 2 miesiące od przekazania placu budowy. Uruchomienia sygnalizacji można się spodziewać już nawet w kwietniu 2021 roku.

 

PRZEMYSŁAW KIEDROWSKI – radny i kandydat na Wójta Gminy Wejherowo w przyśpieszonych wyborach zaplanowanych na 11 kwietnia 2021 roku:.

– Brak sygnalizacji świetlnej na ruchliwym skrzyżowaniu drogi krajowej nr 6 z ulicą Równą i Kochanowską jest od dawna bolączką mieszkańców Gościcina oraz innych użytkowników tych dróg, co zresztą niejednokrotnie zgłaszał sołtys Marek Miotk. Wobec tak wielu sygnałów ze strony mieszkańców nie mogliśmy pozostać obojętni. Wszystko wskazuje na to, że ta sprawa zostanie załatwiona szybko i skutecznie.
Jest to dla mnie dobry przykład i wyraźne wskazanie jak powinni działać radni i wójt naszej gminy.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.