Powiatowe inwestycje drogowe, służące nie tylko mieszkańcom Rumi i Redy

Oficjalnie podsumowano dwie największe inwestycje drogowe zrealizowane na terenie powiatu wejherowskiego w 2020 r., które otrzymały wsparcie rządowe. Chodzi o ulicę Obwodową w Redzie i Pomorską w Rumi. Remonty przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa i płynności jazdy na kluczowych ciągach komunikacyjnych obu miast.

 

Od lewej: Wicestarosta Wejherowski Jacek Thiel, Starosta Wejherowski Gabriela Lisius oraz Wicewojewoda Pomorski Michał Bąkowski na zmodernizowanej ulicy Pomorskiej w Rumi.
Od lewej: Wicestarosta Wejherowski Jacek Thiel, Starosta Wejherowski Gabriela Lisius oraz Wicewojewoda Pomorski Michał Bąkowski na zmodernizowanej ulicy Pomorskiej w Rumi.

Zakończyła się przebudowa drogi powiatowej – ulicy Obwodowej w Redzie i ulicy Pomorskiej w Rumi, na które Powiat Wejherowski pozyskał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych oraz z rezerwy subwencji ogólnej. Inwestycje były realizowane przy współpracy Miasta Reda i Miasta Rumia. W spotkaniu wziął udział Wicewojewoda Pomorski Michał Bąkowski.
– Aktywnie pozyskujemy środki zewnętrzne na remonty i modernizacje drogowe, dzięki czemu możemy realizować więcej zadań na naszych drogach – mówi Starosta Wejherowski Gabriela Lisius. – Łączny koszt obu inwestycji wyniósł ponad 10 mln zł, z czego 50 procent pokryła rządowa dotacja.
Prace w Redzie prowadzone były etapowo. Pierwszy etap objął odcinek od mostu na Kanale Łyskim do ul. Łąkowej. W ramach zadania powstało rondo na skrzyżowaniu ulic Obwodowej, Rolniczej i Olimpijskiej oraz zatoki autobusowe.
Kolejny fragment dotyczył odcinka od skrzyżowania z ul. Łąkową do ronda przy ul. Młyńskiej, a ostatni od ronda przy ulicy Młyńskiej do ulicy Gdańskiej.
W ramach robót od skrzyżowania z ul. Łąkową do ulicy Gdańskiej przebudowano m.in. zatoki autobusowe, oświetlenie drogowe, kanalizację deszczową oraz doświetlono osiem przejść dla pieszych.
– Zakończyliśmy przebudowę jednej z najważniejszych ulic w Redzie, która jest alternatywą dla zatłoczonej w okresie letnim drogi krajowej numer 6 – wyjaśnia Wicestarosta Wejherowski Jacek Thiel. – W ten sposób ulica została kompleksowo przebudowana, co przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa kierowców i pieszych. Przypomnę, że w poprzednich latach, dzięki dobrej współpracy Powiatu Wejherowskiego z Miastem Reda zmodernizowany został ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ulicy Obwodowej.
Koszt zadania to blisko 6,4 mln zł, blisko 3,5 mln zł pokryły środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Pozostałymi kosztami Powiat Wejherowski i Gmina Reda podzieliły się po połowie.
Drugą inwestycją, zrealizowaną przy współudziale środków rządowych był remont ul. Pomorskiej w Rumi.
– Przebudowany został odcinek od ronda Unii Europejskiej do ronda Rotmistrza Witolda Pileckiego, gdzie pojawiła się nowa nawierzchnia, chodniki oraz ścieżka rowerowa – mówi Starosta Wejherowski Gabriela Lisius. – Ulica Pomorska to bardzo ważna dla lokalnego ruchu arteria, łącząca Rumię z Gdynią i stanowiąca alternatywę dla ruchliwej krajowej drogi nr 6.
W ramach inwestycji wykonano zadania dodatkowe, które znacząco wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi.
– Zadanie rozszerzyliśmy o dodatkowy zakres prac – wyjaśnia Wicestarosta Wejherowski Jacek Thiel. – Dla poprawy bezpieczeństwa pieszych powstała sygnalizacja świetlna i doświetlone przejścia. Całkowity koszt zadania to około 4 mln zł, z czego 50 procent pokryło dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.
W wydarzeniu wzięli udział członkowie Zarządu Powiatu Wejherowskiego Ludwik Zegzuła i Jolanta Król oraz radny Powiatu Wejherowskiego Marek Kamiński.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.