Kamienica wypiękniała

Współpraca urzędu z mieszkańcami

Dzięki dotacji z budżetu miasta Wejherowa budynek przy rynku u zbiegu ul. 12 Marca i Puckiej doczekał się remontu elewacji frontowej. Wyremontowano attykę, zrekonstruowano detale architektoniczne: sztukaterię i gzymsy. Zabytkowa kamienica odzyskała urodę i dawny blask.

 

Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej przy 12 Marca 250 jest wpisany do rejestru zabytków. Miasto przekazało Wspólnocie prawie 204 tys. zł, co stanowiło 70 proc. kosztów zadania. Pozostałą kwotę pokryła Wspólnota Mieszkaniowa „12 Marca 250″. Remont miał na celu przywrócenie i poprawienie stanu kamienicy w centrum miasta, a także zahamowanie procesu destrukcji budynku i wyeksponowanie jego walorów. Zarządcą Wspólnoty jest WTBS Sp. z o.o.
– Renowacja zabytków poprawia ich stan techniczny i estetykę, co wpływa pozytywnie na wizerunek naszego miasta – twierdzi prezydent Krzysztof Hildebrandt.
– Miasto od wielu lat dofinansowuje prace konserwatorskie w budynkach zabytkowych. Każdy taki obiekt odznacza się szczególnymi walorami architektonicznymi lub historycznymi, o które trzeba wyjątkowo dbać. – dodaje Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa ds. rozwoju miasta. – Pragnę podziękować wszystkim właścicielom nieruchomości objętych ochroną konserwatorską za dbałość o nie, bo oprócz istotnego wkładu finansowego z Miasta, właściciele muszą zadbać o uzyskanie trudnych decyzji pozwalających na takie realizacje, a także o wkład własny finansowy. Muszą też wybrać wykonawcę, który zapewni wysoki standard wykonania prac budowalnych pod nadzorem konserwatorskim.

Miasto Wejherowo przeznaczyło ponad 5,2 mln złotych na remonty zabytkowych obiektów, które od trzynastu lat zmieniają swój wygląd. Prace wykonano w około 70 budynkach mieszkalnych i obiektach sakralnych.
Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.