Wybory nowego wójta

W gminie Wejherowo

Po stracie stanowiska wójta przez Henryka Skwarło w wyniku prawomocnego wyroku skazującego za ustawienie przetargu, Prezes Rady Ministrów wyznaczył przedterminowe wybory nowego Wójta Gminy Wejherowo na dzień 21 lutego 2021 r. Dotychczas (do dnia oddania Pulsu do druku – 05.01) start na urząd wójta zadeklarowało dwóch kandydatów: radny gminny Przemysław Kiedrowski – przewodniczący Klubu Radnych Wspólny Powiat w Radzie Gminy Wejherowo oraz były radny Krzysztof Seroczyński, związany przez wiele lat z byłym wójtem Henrykiem Skwarło.

 

Przypomnijmy, Komisarz Wyborczy w Słupsku poinformował, że w związku z uprawomocnieniem się wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach, sygnatura akt VI Ka 553/20, w dniu 26 listopada 2020 r. wygasł mandat Wójta Gminy Wejherowo Henryka Skwarło. Wygaśnięcie mandatu nastąpiło z winy H.Skwarło, niczyjej innej, gdyż popełnił on przestępstwo i został prawomocnie skazany, a Komisarz Wyborczy ogłosił to publicznie. Sąd skazał Henryka Skwarło na jeden rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata, 10 tys. zł grzywny i opłatę sądową, za to, że działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w 2008 roku popełnił on przestępstwo określane potocznie jako „ustawienie przetargu” na zakup wielozadaniowego pojazdu komunalnego.
Zgodnie z prawem razem z wójtem stanowisko stracił m.in. Krzysztof Seroczyński, który przez dwa miesiące był wicewójtem. Następnie Premier podał kalendarz wyborczy oraz powołał Mikołaja Bazylego Ochmana na pełniącego obowiązki Wójta Gminy Wejherowo do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta.

 

Źródło: facebook Przemysław Kiedrowski
Źródło: facebook Przemysław Kiedrowski

Jako pierwszy start w wyborach na urząd Wójta Gminy Wejherowo zadeklarował PRZEMYSŁAW KIEDROWSKI – 37 lat, żonaty, dwóch synów, aktywny samorządowiec nie należący do żadnej partii politycznej, radny gminny i przewodniczący Klubu Radnych Wspólny Powiat w Radzie Gminy Wejherowo, działacz społeczny, trener piłki ręcznej i jeden z założycieli Klubu Sportowego Tytani Wejherowo, przedsiębiorca, współprowadzący również rodzinne gospodarstwo rolne.
Wykształcenie wyższe – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, kierunek Stosunki Międzynarodowe.

KALENDARZ WYBORCZY W GMINIE WEJHEROWO
• Do dnia 28 stycznia 2021 r. (do godz. 24:00) – zgłaszanie gminnej komisji wyborczej kandydatów na wójta,
• Do dnia 8 lutego 2021 r. – zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.
• Do dnia 12 lutego 2021 r. – składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.
• Do dnia 16 lutego 2021 r. – składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy oraz zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych;
• W dniu 19 lutego 2021 r. o godz. 24:00 – zakończenie kampanii wyborczej;
• W dniu 21 lutego 2021 r. w godz. 7:00-21:00 – głosowanie na wójta.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.