Inwestycyjny Budżet Powiatu Wejherowskiego na 2021 rok

Rada Powiatu Wejherowskiego przyjęła budżet na 2021 rok. Wśród zaplanowanych w przyszłym roku zadań jest m.in. przebudowa drogi na odcinku Kochanowo – DK 6, kontynuacja modernizacji ulicy Przemysłowej w Wejherowie, adaptacja budynku przy ulicy Ofiar Piaśnicy 22 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej czy przebudowa Starostwa Powiatowego.

 

W 2021 r. planowane dochody wyniosą 230.754.873 zł, a wydatki 250.053.949 zł. Źródłami dochodów powiatu będą subwencje ogólne, które stanowią 47,89 % budżetu ogółem (110.507.620 zł), dochody własne 41,18 % (95.033.044 zł) oraz dotacje z budżetu państwa 10,93 % (25.214.209 zł).
– To dobry budżet, proinwestycyjny, który uwzględnia realizację wielu zadań drogowych, edukacyjnych, społecznych i kulturalnych przy wykorzystaniu środków zewnętrznych – podkreśla Starosta Wejherowski Gabriela Lisius. – Wierzę, że mimo trwającej pandemii wykonamy wszystkie zaplanowane zadania z myślą o naszych mieszkańcach.
Największa część budżetu przeznaczona zostanie na zadania związane z oświatą. Wydatki w tym dziale finansowane będą w głównej mierze z części oświatowej subwencji ogólnej, która pokrywa 87,56% wydatków na 2021 r. Oprócz bieżących zadań i remontów realizowany będzie program „Za życiem” i „Zdolni z Pomorza”, kontynuowany będzie projekt zawodowy, a jeśli pozwolą na to warunki wznowiona zostanie wymiana międzynarodowa uczniów i nauczycieli.
Priorytetem dalej będzie modernizacja infrastruktury drogowej. Wśród zadań zaplanowanych na przyszły rok znalazły się inwestycje i remonty, które wpłyną na poprawę bezpieczeństwa oraz zwiększą standardy lokalnej sieci drogowej. Zarząd Powiatu zabiega o to, aby inwestycje i remonty drogowe były realizowane z Funduszu Dróg Samorządowych oraz przy udziale finansowym gmin. Na ten cel przeznaczono 28.300.705 zł.
– Remontu doczekają się odcinki dróg Linia – Niepoczołowice, Linia – Zakrzewo, Rozłaski Bór – Dzięcielec, Kisewo – Żelazno przez Świchówko czy Wejherowo – Gniewowo. Przebudowane zostaną drogi powiatowe na odcinku Kochanowo – DK nr 6, Rybno – Rybska Karczma oraz dalej realizowana będzie przebudowa ul. Przemysłowej w Wejherowie – mówi Wicestarosta Jacek Thiel.
W projekcie budżetu zaplanowano również wydatki w wysokości 49.610.269 zł na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej oraz rodziny. Środki finansowe w tym dziale zabezpieczą m.in. funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej w Wejherowie i Strzebielinku, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, realizację zadań z zakresu pieczy zastępczej oraz kontynuację projektów związanych z aktywizacją osób bezrobotnych.
– Jedną z ważniejszych przewidzianych inwestycji jest adaptacja i przebudowa budynku przy ul. Ofiar Piaśnicy w Wejherowie w celu stworzenia nowoczesnego Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z Warsztatami Terapii Zajęciowej. Na tę inwestycję czekają od wielu lat osoby niepełnosprawne, które oczekują wsparcia i pracy w odpowiednich warunkach. Na to zadanie w ostatnim czasie pozyskaliśmy 3 mln zł z Funduszu Inwestycji Lokalnych, co zdecydowanie odciąży wydatki budżetu powiatu – podkreśla Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.
Z myślą o mieszkańcach Powiatu Wejherowskiego, których każdego roku przybywa oraz w ramach dalszego podnoszenia jakości obsługi klientów w Starostwie Powiatowym w Wejherowie, kontynuowana będzie przebudowa i nadbudowa wejherowskiego starostwa.
Ponadto budżet zabezpiecza środki na dotacje dla organizacji pozarządowych, dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz sportu, kultury i promocji.
Jak zaznaczyła podczas sesji starosta, w zależności od dodatkowych dochodów lub oszczędności budżet będzie na bieżąco korygowany.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.