Wejherowo w Metropolii

Bardzo ważna inwestycja nie tylko dla miasta

Zakończona w grudniu budowa metropolitalnego węzła integracyjnego Wejherowo (Kwiatowa) wraz z tunelem jest kluczową i strategiczną inwestycją komunikacyjną w mieście. Węzeł ten jest jednym z 26 tego typu obiektów, realizowanych z funduszy unijnych na terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Węzły integracyjne stanowią istotne ogniwa komunikacji w obszarze całej trójmiejskiej metropolii.

 

Budowa metropolitalnego węzła Wejherowo (Kwiatowa) wraz z trasami dojazdowymi i parkingiem przy drodze krajowej nr 6 to koszt ok. 40 mln zł. Dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, czyli ZIT wyniosło 18,2 mln zł. 2,3 mln zł pochodziło z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19, a za 500 tys. zł PEWiK przebudował sieci wodociągowe.
– Węzeł Wejherowo to bardzo ważna inwestycja dla Wejherowa, gdyż nie tylko połączy bezkolizyjnie północną część miasta z południową, ale również upłynni ruch pojazdów w okolicy dworca, zapewni korzystającym z komunikacji zbiorowej odpowiednią infrastrukturę, dzięki której będą mogli się sprawnie przesiadać z samochodu, autobusu czy też roweru do pociągu – mówi prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. – Budujemy w ten sposób również sprawny system komunikacyjny w metropolii, a więc Węzeł Wejherowo to bardzo ważna inwestycja dla całej metropolii nad Zatoką Gdańską.
Węzeł w Wejherowie jest jednym z 26 tego typu obiektów realizowanych z funduszy unijnych na terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Wartość wszystkich inwestycji to 659 mln zł, z czego 289 mln to dofinansowanie z UE. Budowane w 20 miastach i gminach Pomorza centra przesiadkowe mają zachęcić mieszkańców metropolii do korzystania z transportu zbiorowego. Przy 26 węzłach dostępnych będzie ok. 3 tys. miejsc postojowych oraz ok. 2,5 tys. miejsc dla rowerów, a także nowe zatoki autobusowe i drogi dojazdowe w tym ponad 100 km dróg rowerowych. Modernizowane są też dworce i przystanki kolejowe.

Ponad 40 mln zł dla Wejherowa
– Dzięki współpracy metropolitalnej i unijnym dotacjom w Wejherowie za blisko 24 mln zł, z czego 19 mln pochodzi z UE, rewitalizowane jest Śródmieście miasta. Na potrzeby Klubu Integracji Społecznej zaadaptowano lokal przy ul. Kopernika 22, zmodernizowano Park nad rzeką Cedron, trwają prace przy zagospodarowaniu Parku Kaszubskiego, wyremontowano 8 elewacji budynków wspólnot mieszkaniowych, powstają ciągi pieszo-rowerowe oraz zielone podwórka. Za blisko 4 mln zł przeprowadzana jest również kompleksowa termomodernizacja 13 budynków komunalnych. W sumie dofinansowanie unijne projektów realizowanych w ramach ZIT w Wejherowie wynosi ponad 40 milionów złotych – powiedział Michał Glaser, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot.
Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.