Uchwalono budżet Gminy Wejherowo

Pomimo braku wójta i zastrzeżeń izby obrachunkowej

28 grudnia 2020 roku odbyła się sesja Rady Gminy Wejherowo, która była również pierwszą sesją z udziałem komisarza Gminy Mikołaja Ochmana. Poza uchwałami dotyczącymi spraw społecznych, punktem porządku obrad wzbudzającym bardzo dużo kontrowersji było uchwalenie budżetu na 2021 rok. Budżet przyjęto stosunkiem głosów: 12 za, 9 przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

 

Radni Klubu Wspólny Powiat w Radzie Gminy Wejherowo mając na uwadze wyjątkową sytuację wynikająca z faktu, że były wójt gminy Henryk Skwarło stracił stanowisko na skutek prawomocnego wyroku sądowego (piszemy o tym na stronie 3), wnioskowali o wstrzymanie się z uchwaleniem tak bardzo ważnego dla mieszkańców gminy aktu, jakim jest budżet, do czasu wyboru nowego włodarza, co nastąpi pod koniec lutego 2021 roku. Wójt jest przecież z założenia autorem i wykonawcą budżetu, a obecnie wójta nie ma. Przewodniczący klubu Przemysław Kiedrowski zwrócił uwagę na fakt, że w związku z tzw. ustawą covidową, termin na przyjęcie budżetu przez samorządy został wydłużony do dnia 31 marca 2021 r.
Za cofnięciem uchwały budżetowej do prac komisji przemawiały również zastrzeżenia do dokumentu, które zgłosiła Regionalna Izba Obrachunkowa, instytucja kontrolującą m.in. finanse samorządów. Ponadto szereg pytań dotyczących projektu pozostało bez rzetelnej odpowiedzi. W związku z zaistniałą sytuacją Klub Radnych Wspólny Powiat w Radzie Gminy Wejherowo po raz pierwszy w obecnej kadencji zagłosował przeciwko przyjęciu uchwały budżetowej. Ostatecznie za uchwaleniem budżetu głosowało 12. radnych klubu Gospodarna Gmina, przeciw było 9. radnych: 5. radnych klubu Wspólny Powiat, jeden radny klubu Gospodarna Gmina oraz 3. radnych niezrzeszonych. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.