Powiatowa szkoła otrzymała tablety

Wsparcie dla nauczycieli i uczniów

Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie znalazł się wśród placówek, które otrzymały od Państwowego Instytutu Badawczego NASK, operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, 25 tabletów wraz z usługą dostępu do internetu w formie „Szkolnych Pakietów Multimedialnych OSE”.

 

To dodatkowe wsparcie dla nauczycieli i uczniów, które ma pomóc w nauce zdalnej. Szkolny Pakiet Multimedialny składa się z 25 tabletów wyposażonych w rysik i klawiaturę. Każdy z nich ma włączoną usługę transmisji danych internetowych do wykorzystania do końca roku szkolnego 2020/2021.
– Przekazany sprzęt stanowić będzie zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli wymierną pomoc, która przyczyni się do usprawnienia procesu nauki zdalnej – mówi Starosta Wejherowski Gabriela Lisius. – Wartość całego pakietu to ponad 24 tysiące złotych.
„Szkolne Pakiety Multimedialne OSE” stanowią formę wsparcia dla szkół, realizowaną przez Ministra Cyfryzacji w uzgodnieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, za pośrednictwem NASK PIB, w ramach projektu budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. NASK PIB jako operator OSE, został na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej uprawniony do nieodpłatnego wyposażenia szkół w sprzęt komputerowy i inne urządzenia multimedialne, a także do zapewnienia szkołom usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z urządzeniami umożliwiającymi korzystanie z tych usług oraz z oprogramowaniem.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.