Kaszubski Spichlerz Pamięci

Projekt „Kaszubski Spichlerz Pamięci” dobiega końca. Nowe Archiwum Historii Mówionej na Kaszubach rozpoczyna swoją działalność.

 

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie od maja br. realizowało projekt „Kaszubski Spichlerz Pamięci”. Celem przedsięwzięcia było stworzenie archiwum gromadzącego relacje najstarszego pokolenia mieszkańców Kaszub.
Chodziło m.in. o wypracowanie metody nagrań biograficznych, co udało się to zrobić przy wsparciu dra Dominika Czapigo z Fundacji Ośrodka KARTA podczas warsztatów. Zaproszono na nie reprezentantów wszystkich najważniejszych muzeów kaszubskich – partnerów przedsięwzięcia. Całe lato trwały nagrania kaszubskich biografii, a później czasochłonne ich opracowanie.
– Niezwykłą wartością zgromadzonego materiału jest to, że nasi rozmówcy opowiadali o swoich życiowych doświadczeniach po kaszubsku – mówi dr Tomasz Fopke, dyrektor Muzeum PiMK-P w Wejherowie. – Uzupełnia to lukę w nagraniach biograficznych w tym języku dotyczących losów mieszkańców Pomorza Gdańskiego w XX i XXI wieku.
Archiwum działać będzie przy wejherowskim muzeum. W ramach projektu stworzono stronę www.spichlerzkaszubski.pl, na której usłyszeć można fragmenty zarejestrowanych wspomnień oraz poznać ich autorów.
– Na stronie znajdziemy także transkrypcje wypowiedzi i ich tłumaczenie na język polski – dodaje dr Andrzej Hoja, koordynator projektu.
Projekt Kaszubski Spichlerz Pamięci zainicjowany został dzięki dofinansowaniu ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.