Współpraca z organizacjami

Nadzwyczajna Sesja RM

Podczas niedawnej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Wejherowa, radni przyjęli „Program współpracy na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi”. Wsparli również wejherowskich strażaków ochotników.

 

„Program współpracy na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi” jest wyrazem zaangażowania władz miasta oraz działających na terenie miasta organizacji pozarządowych, w stworzenie warunków do prowadzenia działań na rzecz lokalnej społeczności.
W dokumencie wskazano m.in. obszary współpracy, zadania priorytetowe oraz zasady udziału organizacji pozarządowych w działaniach programowych samorządu.
Podczas tej samej sesji radni podjęli także uchwałę o udzieleniu dotacji w wysokości 15 tys. złotych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowie. Środki te zostaną przeznaczone na zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu, zdrowiu, mieniu albo środowisku naturalnemu.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.