Stypendia Starosty dla uczniów i studentów

Starosta Wejherowski Gabriela Lisius przyznała 66 uczniom oraz 35 studentom stypendia za osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym 2019/2020. Ze względu na szczególną sytuację epidemiczną okolicznościowe dyplomy przekazano wyróżnionym za pośrednictwem poczty. Łączna wartość nagród wyniosła 90.000 zł.

 

Warunkiem uzyskania stypendium są bardzo dobre wyniki w nauce uzyskane w ostatnim roku szkolnym i akademickim oraz w przypadku uczniów co najmniej dobra ocena z zachowania. Dodatkowym kryterium branym pod uwagę jest działalność naukowa, szkolna, artystyczna lub sportowa kandydata, przyczyniająca się do rozwoju oraz promocji Powiatu Wejherowskiego. Istotnym warunkiem otrzymania stypendium jest także miejsce zamieszkania, ponieważ przyznawane jest mieszkańcom powiatu.
– Bardzo się cieszę, że mamy tak dużą grupę uzdolnionej młodzieży, która osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, rozwija swoje zainteresowania i promuje nasz powiat w różnego rodzaju konkursach, zawodach czy olimpiadach – mówi Starosta Wejherowski Gabriela Lisius. – Wszystkim stypendystom gratuluję, życzę wielu dalszych osiągnięć oraz wytrwałości w dążeniu do celu.
Stypendium dla uczniów przyznawane jest w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uczniów, a studentom szkół wyższych publicznych i niepublicznych w ramach pomocy materialnej.
Stypendium Starosty Wejherowskiego ustanowione zostało przez Radę Powiatu Wejherowskiego w 2000 r. i w swojej formule funkcjonuje nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. W okresie minionych 21 lat przyznano łącznie 465 stypendiów studentom i 1001 stypendiów uczniom, o łącznej wartości 1.133.200 zł.
Warto dodać, że inicjatywa Stypendium Starosty Wejherowskiego wyróżniona została przez Związek Powiatów Polskich i Fundację Bankową im. Leopolda Kronenberga w konkursie Ligi Inicjatyw Powiatowych, realizowanym pod patronatem Telewizji Polskiej, Tygodnika „Polityka” i „Dziennika Rzeczpospolita”, jako inicjatywa: „ciekawa i ważna, oraz projekt dużych walorów społecznych, edukacyjnych i wychowawczych”.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.