Konsultacje z przedsiębiorcami

Projekt przebudowy ulicy Budowlanych

Kolejny raz zorganizowano spotkanie dotyczące projektu przebudowy ulicy Budowlanych, w którym uczestniczyli m.in. zastępca prezydenta Wejherowa Beata Rutkiewicz oraz przedsiębiorcy zrzeszeni w Regionalnej Izbie Przedsiębiorców NORDA w Wejherowie.

 

Omawiano projekt przebudowy ulicy, która ma duże znaczenie dla funkcjonowania dzielnicy przemysłowej oraz znajdującej się w pobliżu powiatowej szkoły. Ulica jest bardzo obciążona ruchem samochodów oraz pieszych, brakuje przy niej miejsc postojowych, nawierzchnia jest w bardzo złym stanie, co zagraża bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego. Przedsiębiorcy zaproponowali pewne zmiany w planie zagospodarowania terenu. W wyniku rozmów wypracowano kompromis pomiędzy oczekiwaniami przedsiębiorców, a możliwościami techniczno-inwestycyjnymi miasta.
– Miasto wystąpiło o dofinansowanie przebudowy ul. Budowlanych z kilku źródeł m.in. z Funduszu Dróg Samorządowych. Termin realizacji tej inwestycji będzie zależeć od uzyskania dofinansowania i jego wysokości oraz możliwości finansowych miasta – wyjaśniła zastępca prezydenta miasta Beata Rutkiewicz.
Przebudowa ul. Budowlanych ma na celu uzupełnienie dwóch inwestycji drogowych: połączenia ul. Przemysłowej z drogą krajową nr 6 przy Powiatowym Urzędzie Pracy oraz ul. Tartacznej, której projekt przygotowuje samorząd powiatowy.
W spotkaniu ze strony miasta uczestniczyli także: kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Mirosław Ziemann oraz inspektor Klaudia Dąbrowska z Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

 

W ramach planowanej przebudowy powstanie nowa jezdnia o szerokości 7 m wraz z chodnikami, jednostronna ścieżka rowerowa o szerokości 2 m. Przebudowane zostaną zjazdy indywidualne i publiczne, a wzdłuż drogi powstaną miejsca postojowe dla ok. 60 samochodów oraz 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych.
Zmodernizowana zostanie sieć oświetleniowa, kanalizacji deszczowej i kanał technologiczny. Skablowana zostanie istniejąca sieć napowietrzna elektroenergetyczna oraz usunięte będą kolizje z istniejącymi sieciami. W rejonie szkoły wykonane będą wyspowe progi zwalniające.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.