Odznaczeni ratownicy

Za zasługi dla ochrony zdrowia

Mat Marek Kukuczka i st. marynarz Mateusz Meyer, służący w Batalionie Saperów w Rozewiu odebrali Odznaki za Zasługi dla Ochrony Zdrowia, które przyznał minister zdrowia. Obaj są ratownikami medycznymi.

 

Odznaki wręczył im w ratuszu Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa.
– Szczególnie cieszy mnie fakt, że jednym z wyróżnionych jest mieszkaniec Wejherowa mat Marek Kukuczka, który wielokrotnie dał się poznać w mieście, jako osoba zaangażowana w walce z pandemią koronawirusa, a także jako aktywny druh Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowie – powiedział A. Kraszkiewicz.
Obaj marynarze pracują także jako ratownicy medyczni w Pogotowiu Ratunkowym, niosąc codzienną pomoc potrzebującym, a także udzielają się społecznie w różnych akcjach.
– Jesteśmy dumni, że możemy uczestniczyć w zabezpieczeniu działań przeciwko pandemii koronawirusa i nieść pomoc potrzebującym oraz poszkodowanym. Uważamy to za swój obowiązek – powiedział Marek Kukuczka.
– Odznaczeni żołnierze wyróżniają się zaangażowaniem i wysokim poziomem wykonywanych obowiązków w jednostce, ale też w pracy społecznej. Jesteśmy z nich dumni – powiedział kpt. marynarki Piotr Załęski, p.o. dowódcy Batalionu Saperów.
Wniosek o wyróżnienie aktywnych społecznie ratowników złożyło Stowarzyszenie do Walki z Korupcją, Niegospodarnością i Obrony Praw Człowieka w Rumi, reprezentowane przez przewodniczącą Elżbietę Flisikowską. Poparcia udzieliła dyrektor NZOZ nr 1 w Rumi Katarzyna Szalewska.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.