Ciepło z OPEC popłynie do szpitala

Nowoczesny węzeł grzewczy

Ciepło sieciowe OPEC ogrzeje wejherowski szpital, ponieważ w sierpniu Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej rozpoczęło budowę sieci przesyłowej do kompleksu budynków Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy w Wejherowie.

Nowa pompownia przesyłu ciepła dla szpitala. Fot. OPEC
Nowa pompownia przesyłu ciepła dla szpitala.
Fot. OPEC

Odcinek główny o średnicy DN 150 ma swój początek z nowo wybudowanego węzła w ciepłowni Nanice, i kończy się w pomieszczeniach, w których będą montowane nowe węzły cieplne na terenie szpitala. Długość tego odcinka wraz z przeciskami pod rzeką, ciekiem wodnym i jezdniami wynosi 1290,5 mb. Poszczególne budynki szpitalne połączono tzw. siecią osiedlową (wewnętrzną), o średnicach od DN 100 do DN 20.
Łączna długość liniowa tej sieci to 872,5 mb. Zbudowanych, dostarczonych i zainstalowanych zostanie 11 węzłów kompaktowych o różnych mocach cieplnych. Będą to węzły w większości dwufunkcyjne (centralne ogrzewanie i ciepła woda użytkowa). Moc cieplna, która będzie dostarczana siecią do szpitala wyniesie 3,6 MW (maksymalna moc przy ekstremalnych warunkach atmosferycznych). Zaawansowanie prac sieciowych aktualnie wynosi ok. 70%. OPEC na bieżąco dba o stabilne działanie całego systemu, aby przez cały rok zapewnić nieprzerwaną dostawę ciepła i w tzw. sezonie grzewczym uniknąć zdarzeń awaryjnych.
W tym roku m.in. zmodernizowano technologię wodną w ciepłowni Nanice, co pozwoli zaoszczędzić energię elektryczną, zwiększy stabilizację przepływu wody przez pracujące kotły oraz poprawi wydajność pomp i sprawność całego układu pompowego. Zbudowano odrębną pompownię mającą zasilać w ciepło szpital. Zakupiono i zamontowano pompy gorącego zmieszania i rozdzielnicy sterująco-zasilającej dla tych pomp. Wykonano wizualizację w programie nadrzędnym ciepłowni CITECT oraz wysterowano pompy gorącego zmieszania według odpowiedniego algorytmu – programowanie w zakresie włączenia do systemu, uwzględnienie pracy wtrysku, modyfikacja oprogramowania.
Inwestycja daje m.in. możliwość zwiększenia temperatury wyjściowej w kierunku „Stare Miasto, Chopina” w stosunku do pozostałych sieci oraz podwyższa temperaturę wejścia czynnika grzewczego na kocioł, w celu eliminacji punktu rosy. Nad prawidłową pracą wejherowskiego systemu czuwa 50-osobowa załoga.
– Mieszkańcy doceniają niezawodność ciepła sieciowego. To pod wieloma względami najwygodniejszy sposób ogrzewania budynków i dostarczania ciepłej wody użytkowej. To również rozwiązanie najbardziej ekologiczne – mówi Jarosław Wojewski, kierownik Zakładu Energetyki Cieplnej Wejherowo. – Rozwijając naszą sieć efektywnie walczymy ze smogiem eliminując w ten sposób tzw. niską emisję, czyli pyły zawieszone. Poprawiamy, zwłaszcza w sezonie grzewczym, jakość powietrza, którym oddychamy.
Na początku tego roku został sfinalizowany projekt pilotażowy w zakresie obniżenia parametrów pracy instalacji wewnętrznej na budynku biurowym przy ul. Staromłyńskiej 41 w Wejherowie. Zamontowano wysokoefektywne grzejniki w pomieszczeniach, ustalono krzywą grzewczą, dostosowano niezbędną automatykę i wyregulowano instalację wewnętrzną. Od lutego 2020 zbierane są dane, w celu potwierdzenia założonego celu.

 

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, to firma ze 100 proc. kapitałem polskim, której właścicielami są: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” oraz Gmina Miasta Gdyni, Gmina Miasta Wejherowa i Gmina Miasta Rumi.
OPEC w sposób nowoczesny, bezpieczny, niezawodny i przyjazny środowisku zapewnia ciepło mieszkańcom: Gdyni, Rumi i Wejherowa oraz części gminy Kosakowo, obsługując ponad 60 proc. mieszkańców i pokrywając około 70 proc. zapotrzebowania na energię cieplną.
Spółka poza bieżącą działalnością, związaną z produkcją, dystrybucją i dostawą ciepła do budynków, podejmuje także liczne działania na rzecz lokalnych społeczności.
Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.