Otwarcie Książnicy prof. Gerarda Labudy

Nowoczesność i tradycja.

Przy ulicy Zamkowej w Wejherowie uroczyście otwarto Książnicę prof. Gerarda Labudy. Obiekt powstał dla upamiętnienia postaci wybitnego Kaszuby, historyka i mediewisty, który zostawił po sobie bogatą spuściznę. Łączny koszt inwestycji, która powstała przy wsparciu środków zewnętrznych, wyniósł blisko 6 mln zł.

– W 2011 r. na mocy zapisu testamentowego do wejherowskiego muzeum trafiła bogata spuścizna profesora Gerarda Labudy. Licząca ponad 26 tys. woluminów biblioteka oraz bogate archiwum, a także liczne pamiątki, m.in. medale i odznaczenia przekazane przez profesora, stały się podstawą działań do utworzenia Książnicy prof. Gerarda Labudy – wyjaśnia Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.
Od momentu pozyskania zbiorów prof. Labudy rozważane były kolejne możliwości lokalizacji budynku.

– W 2015 r. Powiat Wejherowski podjął starania o adaptację budynków przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie na bibliotekę, która pozwoliłaby na umieszczenie zasobów profesora w jednym miejscu oraz dała możliwość poznania dorobku naukowca i historii Kaszub szerszemu gronu odbiorców. Wynikiem tych starań było otrzymanie od Miasta Wejherowa budynków usytuowanych przy ulicy Zamkowej w Wejherowie – mówi Wicestarosta Jacek Thiel.
Na bazie tych dwóch budynków pochodzących z II połowy XIX w., które były pozostałościami oficynowej zabudowy towarzyszącej Pałacowi Przebendowskich i Keyserlingków, a także współtworzyły zabytkowe założenia pałacowo-parkowe w Wejherowie, powstał projekt autorstwa arch. Wojciecha Pomierskiego, polegający na dobudowaniu nowego budynku stanowiącego jedną całość wraz z adaptowanymi budynkami przy ul. Zamkowej w Wejherowie.
W lipcu 2016 r. projekt pn. „Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację budynków Zespołu Pałacowo-Ogrodowo-Parkowego przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego regionu”, dofinansowany został z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie blisko 1,4 mln zł.
Na początku 2017 r. samorząd otrzymał dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 520 tys. zł, na roboty związane z utworzeniem Książnicy prof. Gerarda Labudy w Wejherowie.
Prace budowlane rozpoczęły się w połowie 2017 r. i zakończyły w 2019 r. Następnie prowadzone były roboty wykończeniowe, aranżacja wnętrz i przygotowanie wystaw.
Dnia 1 października uroczyście otwarto Książnicę prof. Gerarda Labudy.
– Książnica prof. Gerarda Labudy to nowa przestrzeń naukowo-edukacyjna w Wejherowie. Upamiętnia postać honorowego obywatela Powiatu Wejherowskiego prof. Gerarda Labudy, wiedzę o nim oraz o dziedzictwie Kaszubów – mówiła podczas uroczystości Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.
Podczas wydarzenia starosta podziękowała ministrowi kultury, marszałkowi województwa oraz prezydentowi Wejherowa za wsparcie i pomoc finansową przy realizacji projektu.
Książnica przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej Pomorza. Będzie centrum upowszechniania wiedzy i informacji na temat kultury, tradycji i historii Kaszub i Pomorza.
Placówka, pełniąc funkcję kulturotwórczą organizować będzie wydarzenia kulturalne i spotkania propagujące lokalną kulturę, w tym wystawy, konkursy, warsztaty oraz szkolenia.
– Prof. Gerard Labuda mieszkając w Poznaniu zawsze podkreślał „Ja nie jestem Kaszubą z Poznania, ja jestem Kaszubą w Poznaniu”. Niech zbiory przekazane przez profesora Gerarda Labudę będą wrotami do poznania Kaszub – powiedział podczas otwarcia Książnicy Wicestarosta Jacek Thiel.
Całkowite koszty inwestycyjne projektu zamknęły się kwotą 5.703.000 zł.
Warto dodać, że Książnica powstała dzięki zaangażowaniu Starosty Wejherowskiego Gabrieli Lisius oraz zespołu: Wicestarosty Jacka Thiela, Dyrektora MPiMKP Tomasza Fopke, starszego kustosza Działu Rękopisów i Starodruków w MPiMKP Janiny Kurowskiej i Naczelnika Wydziału Rozwoju i Programów Europejskich w Starostwie Powiatowym Arkadiusza Szczygła.

 

Źródła finansowania przedsięwzięcia
1) Wkład Powiatu Wejherowskiego 3.490.000 zł
2) Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 1.352.000 zł,
3) Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 520.000 zł;
4) Wkład własny Gminy Miasta Wejherowo, która była partnerem projektu – 341.000 zł

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.