Rozbudowa szpitala

Rosną mury nowego obiektu

Przy Szpitalu Specjalistycznym Wejherowie powstaje nowy obiekt szpitalny. Znajdzie się w nim Kaszubskie Centrum Chorób Serca i Naczyń (Oddział Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej oraz Oddział Kardiochirurgii), nowoczesny Blok Operacyjny, a także Zakład Patomorfologii, Centralna Sterylizatornia oraz Zakład Serologii Transfuzjologicznej (Bank Krwi).

Wartość robót budowlanych podpisywanej umowy to 94,65 mln zł. Wartość całego projektu włącznie z wyposażeniem w wysokospecjalistyczną aparaturę medyczną to 130,43 mln zł, z czego środki samorządu województwa pomorskiego to 60,18 mln zł, dofinansowanie unijne RPO WP wynosi 66,15 mln zł, zaś wkład własny spółki to 4,1 mln zł. Wykonawcą inwestycji będzie firma Budimex S.A.
Będzie to możliwe dzięki dofinansowaniu unijnemu z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, środkom samorządu województwa pomorskiego do projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności w diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych poprzez rozbudowę Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie” oraz środkom własnym spółki.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.