Zdolni z Pomorza

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie odbyło się uroczyste podsumowanie powiatowej edycji Projektu „Zdolni z Pomorza”, realizowanego przez Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Wejherowie.

 

Od 2011 r. powiat wejherowski uczestniczy w projekcie  „Pomorskie dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki”, pod nazwą „Zdolni z Pomorza”.

Jego celem jest stworzenie warunków równych szans edukacyjnych uczniom posiadającym szczególne predyspozycje w zakresie matematyki, fizyki i informatyki poprzez wspieranie uczniów uzdolnionych.

W trzech powiatowych szkołach ponadgimnazjalnych: ZSP nr 1 i ZSP nr 2 w Wejherowie oraz ZSP nr 1 w Rumi przygotowano 5 pracowni przedmiotowych, w których odbywają się zajęcia pozalekcyjne ze wspomnianych przedmiotów na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Łącznie  w 12 grupach w zajęciach bierze udział 120 uczniów, którzy otrzymują stypendia. Nauczyciele realizują z uczniami autorskie programy, monitorowane przez koordynatorów z wyższych uczelni. Nad realizacją działań czuwa koordynator Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego, Krystyna Redlicka –  dyrektor Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie.
Centrum realizowało również inne przedsięwzięcia, takie jak wycieczka integracyjno-naukowa do Torunia i wizyta w nowoczesnym zakładzie Thomson Reuters w Gdyni.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.