Pieniądze na boisko

Krótkie obrady Rady

Radni miejscy spotkali się na bardzo krótkiej sesji Rady Miasta Wejherowa, aby przeprowadzić zmianę w budżecie i zwiększyć o 35 tys. zł środki finansowe na budowę boiska do piłki nożnej na Osiedlu Sucharskiego.

Rada Miasta dokonał zmian w budżecie Wejherowa na 2020 rok i w wieloletniej prognozie finansowej. Zwiększono o 35 tys. zł środki na budowę boiska do piłki nożnej na Osiedlu Sucharskiego na placu im. Ryszarda Jakubka – etap I i II. Umożliwi to zawarcie umowy na realizację tego zadania.
Wybrany wcześniej w przetargu wykonawca odmówił podpisania umowy i zgodnie z przepisami, konieczne jest wybranie kolejnej oferty z tego przetargu, która jest droższa właśnie o 35 tys. zł. Wykonawca, który złożył ofertę, a następnie odmówił podpisania umowy, poniesie konsekwencje finansowe przewidziane prawem.
Radni obradowali w nowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 ze względów bezpieczeństwa, aby zapewnić odpowiednie odległości pomiędzy poszczególnymi osobami. Sesja trwała krótko i zakończyła się jeszcze przed rozpoczęciem przez uczniów zajęć na hali, dzięki czemu nie zdezorganizowano pracy szkoły.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.