Teraz łatwiej

Urząd Miejski w Wejherowie informuje, że 31 grudnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych ustaw (Dz. U. poz. 1407), na mocy której wprowadzono szereg ułatwień, dotyczących realizacji obowiązku meldunkowego m.in.:
1. Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego można dokonać w urzędzie przy zgłaszaniu nowego miejsca zameldowania. Oznacza to, że nie ma już kłopotliwej konieczności zgłaszania zmiany pobytu w urzędzie miasta bądź gminy, w którym poprzednio byliśmy zameldowani. Wymeldowania i zameldowania w nowym miejscu dokona jeden urząd (ten, w którym jest zgłaszany nowy pobyt).
2. Przy załatwianiu spraw meldunkowych nie ma obowiązku podawania danych o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania do wglądu książeczki wojskowej.
3. Formalności meldunkowe można załatwić przez ustanowionego pełnomocnika. Osoba taka musi posiadać pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego.
4 .Zniesiono obowiązek meldunkowy na pobyt czasowy do 3 miesięcy Polaków, obywateli państw Unii Europejskiej i państw EFTA – stron Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej.
5. Zlikwidowano obowiązek weryfikowania wypełniania wpisu meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników. Do tej pory mieli to robić właściciele, dozorcy i administratorzy nieruchomości oraz zakłady pracy.
6. Zlikwidowano obowiązek meldunkowy wczasowiczów i turystów.
7. Wydłużony został czas na zgłoszenie swojego pobytu z 4 dni do 30 dni.
8. Zniesiono sankcje karne za niedopełnienie obowiązku meldunkowego przez obywateli polskich, obywateli państw Unii Europejskiej i państw EFTA – stron Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.