W powiatowych szkołach kończą się letnie remonty

W tym roku na zadania remontowe samorząd przeznaczył ponad 2 miliony złotych

Tradycyjnie okres wakacji wykorzystywany jest na prace modernizacyjne i remontowe w powiatowych placówkach oświatowych. Jedną z nich jest budowa windy zewnętrznej w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie.

– Na ten cel pozyskaliśmy środki zewnętrzne. Łączny koszt wyniesie około 400 000 zł, z czego prawie 200 000 zł pokryje dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – tłumaczy Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.
W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rumi prowadzony jest remont okien i dachu, a w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi remont sanitariatów i zagospodarowanie terenu zieleni przed budynkiem.
Natomiast w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Rumi w ramach inwestycji wykonano naprawę elewacji oraz ścian zewnętrznych siłowni oraz nowe pokrycie dachu na całej powierzchni łącznika. Łączny koszt robót to ponad 300 tys. zł.
Prace realizowane są także w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie. W szkole trwa remont dachu budynku hali sportowej oraz prowadzone są prace remontowe w budynku głównym.
Wakacyjną przerwę wykorzystano również na przeprowadzenie remontu w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie, w którym dla potrzeb wychowanków przeprowadzany jest remont kuchni i stołówki.
Ponadto dobiega końca budowa łącznika w Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie, który poprawi bezpieczeństwo uczniów i usprawni komunikację między obecnymi segmentami budynku.
– Ta szkoła jest najlepszym dowodem na dynamizm rozwoju szkolnictwa zawodowego w naszym powiecie. Staramy się nie tylko regularnie podnosić poziom kształcenia zawodowego w naszych szkołach poprzez doskonalenie nauczycieli i inwestowanie w nowoczesną bazę dydaktyczną, ale także systematycznie poprawiać warunki do nauki poprzez remonty naszych placówek – powiedziała podczas wizytacji szkoły Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.
Prace remontowe realizowane są także w pozostałych placówkach, gdzie przeprowadzono konserwację ogrodzenia i odnowiono ściany w salach lekcyjnych.
W sumie na inwestycje i remonty w podległych powiatowi placówkach oświatowych przeznaczono 2 024 702 zł.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.