Miasto kupi dla szkół sprzęt komputerowy

Laptopy na pewno się przydadzą

Wprawdzie w nowym roku szkolnym uczniowie mają wrócić na tradycyjne lekcje do klas w szkole, ale wejherowski samorząd kolejny raz otrzymał dofinansowanie na zakup laptopów w ramach projektu grantowego „Zdalna Szkoła+”. Jeśli nauka w szkołach będzie prowadzona normalnie, laptopy i tak bardzo się przydadzą.

Miasto Wejherowo otrzymało grant w wysokości prawie 145 tys. zł na zakup 55 laptopów wraz z oprogramowaniem, które trafią teraz do wejherowskich szkół podstawowych.
Jest to już drugi, od czasu ogłoszenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym samorządy mogą uzyskać 100-procentowe dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego uczniom uczestniczenie w zdalnych lekcji. W tej edycji głównymi odbiorcami udzielonego wsparcia będą uczniowie z rodzin wielodzietnych.
– Jeśli zajdzie potrzeba prowadzenia przez szkoły nauczania zdalnego, zakupiony sprzęt zostanie wypożyczony najbardziej potrzebującym uczniom, w tym uczniom z rodzin wielodzietnych, którzy nie mają warunków technicznych do takiej formy kształcenia – podkreśla Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. – Jeśli nie będzie takiej konieczności, laptopy będą wykorzystywane przez szkoły w celach edukacyjnych w szkołach. Laptopy na pewno się przydadzą.
Wysokość grantu została określona na podstawie podziału gmin na poszczególne kategorie, a głównym kryterium przydziału jednostek samorządu terytorialnego do poszczególnych kategorii była liczba rodzin wielodzietnych mieszkających na terenie danej gminy i korzystających z gminnego wsparcia.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.