Przygotowania do budowy

Ulice Necla i Gryfa Pomorskiego

Pod koniec czerwca br. upłynął termin składania ofert w przetargu nieograniczonym dotyczącym kolejnej inwestycji drogowej, tj. budowy ulicy Necla i Gryfa Pomorskiego w Wejherowie. Wpłynęły cztery oferty w przedziale cenowym od około 9 mln zł do 16 mln zł. Przewidywany termin podpisania umowy wyznaczono na sierpień br., a termin realizacji zadania to lata 2020-2023.

Inwestycja obejmie budowę nowej jezdni, chodników i ścieżki rowerowej, towarzyszącą infrastrukturę techniczną na odcinku od ronda ul. Chmielewskiego i ul. Asnyka do ul. Orzeszkowej. W ratuszu odbyło się spotkanie, dotyczące przygotowań do tej inwestycji.
W spotkaniu uczestniczyli zastępcy prezydenta miasta Beata Rutkiewicz i Arkadiusz Kraszkiewicz oraz radni z dzielnicy Śmiechowo, którzy zabiegali o realizację tej inwestycji: Mariusz Łupina, Jacek Gafka, Henryk Kanczkowski i Tomir Ponka.
– Inwestycja otrzymała dofinansowanie z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, które wyniesie 50 procent kosztów kwalifikowanych, obejmujące m.in. roboty drogowe i mostowe, kanalizację deszczową, oświetlenie, zieleń i małą architekturę. W kosztach partycypuje również Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni, które zapłaci za wykonaną sieć wodociągową i kanalizację sanitarną. Natomiast Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ze środków własnych wykona przebudowę sieci ciepłowniczej na odcinku ul. Gryfa Pomorskiego – informuje zastępca prezydenta Beata Rutkiewicz.
Władze miasta apelują też do inwestorów prywatnych posesji, zainteresowanych budową podziemnej i nadziemnej infrastruktury, aby wykonywali podłączenia do swoich działek zlokalizowanych przy ww. ulicach lub w ich pobliżu.
W interesie mieszkańców powinno być, aby później nie niszczyć nowych ulic. Po ich wybudowaniu, wykonanie np. przyłączy, będzie bardziej skomplikowane, a także droższe z uwagi na koszty odtworzenia nawierzchni. Wejherowscy radni z tej części miasta nie kryją zadowolenia. Podkreślają, że budowa ulic Necla i Gryfa Pomorskiego będzie to nie tylko jedną z większych inwestycji drogowych w najbliższym czasie, ale również jedną z ważniejszych dla bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców.
– Będzie to kolejna fantastyczna inwestycja w naszym mieście, która jest dowodem bardzo dobrej współpracy prezydenta miasta Krzysztofa Hildebrandta z Radą Miasta – oceniają radni ze Śmiechowa, którzy podczas spotkania interesowali się także pomocą jakiej mogą udzielić na etapie realizacji prac np. w kontaktach z mieszkańcami.

 

W Urzędzie Miejskim w Wejherowie trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych dla zadania pn.: „Budowa ul. Necla i ul. Gryfa Pomorskiego w Wejherowie”. W sierpniu planowane jest zawarcie umowy z wykonawcą ulic, a realizacja inwestycji jest przewidziana przez miasto na lata 2020-2023.
Z tego powodu inwestycje prywatne związane budową podziemnej i nadziemnej infrastruktury do działek zlokalizowanych przy ww. ulicach lub ich pobliżu należy zrealizować do końca 2022 roku. Muszą one zostać skoordynowane z inwestycją miejską i wykonane po uzyskaniu stosownego uzgodnienia.
Prace koordynuje Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wejherowie.
Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.