Letnie łąki na konkursowych fotografiach

Propozycja dla mieszkańców gminy Łęczyce

Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie zachęca do udziału w Konkursie Fotograficznym „Łąki gminy Łęczyce”, skierowanym do mieszkańców tej gminy.

Prace konkursowe w postaci własnoręcznie zrobionych zdjęć należy wysłać elektronicznie na adres mailowy: kontakt@gik-leczyce.pl do dnia 31 lipca br. Wraz z pracą w treści maila należy umieścić następujące dane: imię i nazwisko autora pracy, wiek, telefon kontaktowy (w przypadku osób niepełnoletnich telefon kontaktowy do rodziców bądź opiekunów prawnych).
Konkurs rozstrzygany będzie w dwóch kategoriach wiekowych: do 15 lat oraz od 16 lat i więcej, a polega na zaprezentowaniu łąki lub pola znajdującego się na terenie Gminy Łęczyce w autorski sposób za pomocą fotografii. Technika i sposób wykonania zdjęcia pozostają dowolne. Pod uwagę brane będą: samodzielność, kreatywność, estetyka.
Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 2 prace konkursowe.
Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej www.gik-leczyce.pl oraz profilu Facebook Gminnej Instytucji Kultury i Biblioteki w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie (www.facebook.pl/gikibleczyce/) do dnia 5 sierpnia br. Najlepsze prace w konkursie zostaną nagrodzone. Forma nagrody oraz termin wręczenia ustalona zostanie z laureatami telefonicznie lub mailowo.
Szczegóły (Regulamin konkursu) znajdują się na stronie Gminnej Instytucji Kultury i Biblioteki w Łęczycach.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.