300 tysięcy zł na wsparcie domów pomocy społecznej

Powiat Wejherowski pozyskał 300 tys. zł dofinansowania na wsparcie Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie i Strzebielinku. Pieniądze pochodzą z konkursu grantowego „Pomorskie S.O.S.” i pozwolą m.in. na zakup środków ochrony indywidualnej.

Od połowy maja br. jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty prowadzące domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze czy hospicja, mogą aplikować o dodatkowe środki dla swoich placówek w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju. Wszystko za sprawą programu „Pomorskie S.O.S.”, który ma pomóc w walce z COVID-19. W ramach grantu wsparcie w wysokości 87 600 zł otrzymał Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie oraz 212 400 zł Dom Pomocy Społecznej w Strzebielinku.
– Pieniądze przyznane przez samorząd województwa pomorskiego przeznaczone zostaną na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, czyli zakup maseczek przyłbic, rękawiczek jednorazowych, kombinezonów oraz środków dezynfekcyjnych – wyjaśnia Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.
Warto dodać, że Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie zapewnia opiekę osobom przewlekle somatycznie chorym. Natomiast Dom Pomocy Społecznej w Strzebielinku przeznaczony jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekle psychicznie chorych. W pierwszym przebywa obecnie 73 podopiecznych, a w drugim 177.
Obie placówki są jednostkami organizacyjnymi Powiatu Wejherowskiego.

Projekt „Pomorskie S.O.S”
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 5.4.2 Zdrowie na rynku pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.