Nowy Zarząd i prezes organizacji rzemiosła

Zmiany w Powiatowym Cechu Rzemiosł

Podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów Powiatowego Cechu Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Związek Pracodawców w Wejherowie, na nowego prezesa organizacji (Starszego Cechu) wybrany został Ryszard Pionk. Z kandydowania na kolejną kadencję zrezygnował Brunon Gajewski, który otrzymał godność Honorowego Prezesa/Starszego Cechu.

 

Rozmowę z nowym prezesem Cechu w Wejherowie zamieścimy w następnym wydaniu „Pulsu Wejherowa” 2 lipca br. Zaprezentujemy również członków Zarządu i innych organów Cechu Rzemiosł.
Rozmowę z nowym prezesem Cechu w Wejherowie zamieścimy w następnym wydaniu „Pulsu Wejherowa” 2 lipca br.
Zaprezentujemy również członków Zarządu i innych organów Cechu Rzemiosł.

Brunon Gajewski (na zdjęciu obok) pełnił funkcję Starszego Cechu przez 28 lat! Wieloletniemu prezesowi podziękowano za jego pracę na rzecz rzemieślników z Wejherowa i powiatu wejherowskiego. Były kwiaty, dyplom i łzy wzruszenia pracowniczek Cechu (zdjęcie obok).
Podczas obrad delegatów Powiatowego Cechu Rzemiosł MiŚP – ZW przyjęto sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Cechowego, Kasy Wzajemnej Pomocy i sprawozdanie finansowe. Udzielono też absolutorium ustępującemu Zarządowi organizacji.
Nowy prezes – Starszy Powiatowego Cechu Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw ZP – Ryszard Pionk (na zdjęciu poniżej) jest właścicielem zakładu stolarskiego na wejherowskim Osiedlu Sucharskiego. Od 1992 roku jest członkiem Zarządu Cechu Rzemiosł w Wejherowie, od kilku lat pełnił funkcję podstarszego Cechu. Przez kilkanaście lat wejherowski rzemieślnik był członkiem Komisji Egzaminacyjnej w Izbie Rzemieślniczej w Gdańsku (4 kadencje), jest również członkiem Komisji Rewizyjnej wojewódzkiej organizacji rzemieślniczej (trzecia kadencja).

Powiatowy Cech Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Związek Pracodawców (nazwa od 1999 roku) jest jedną z najprężniejszych organizacji w powiecie wejherowskim. To jednocześnie najstarsza i największa organizacja samorządu gospodarczego na terenie naszego miasta i powiatu.
Cech w Wejherowie jest członkiem Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku, Sejmiku Samorządu Gospodarczego Powiatu Wejherowskiego i Sejmiku Gospodarczego Województwa Pomorskiego.
Wejherowska organizacja rzemieślnicza współpracuje z Izbą Rzemieślniczą w Schwerinie i Centrum Kształcenia i Technologii w Schwerinie.
Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.