Strażnicy edukują

Komenda Straży Miejskiej w Wejherowie w 2013 r. realizuje dwa programy prewencyjne wśród dzieci w wieku przedszkolnym, w klasach „0” – III szkół podstawowych, jak również wśród młodzieży klas gimnazjalnych.

Program „Twoja szansa”, skierowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych. Zajęcia w szkołach prowadzi apl. Piotr Szypiorowski. Do udziału zgłosiły się 4 szkoły – łącznie 530 uczniów, głównie z klas II i III.
Program złożony jest z czterech bloków tematycznych: „Trzeźwa Młodość”, „Odpowiedzialność prawna nieletnich”, „Spokojnie o używkach”, oraz „Czym zajmuje się Straż Miejska”. Do 15 maja przeprowadzono 31 spotkań, których głownymi tematami były: uregulowania prawne dotyczące odpowiedzialności prawnej osób nieletnich, zagrożenia płynące z uzależnień, a także eksperymentowania z papierosami, alkoholem, marihuaną, haszyszem czy amfetaminą. Uczniowie poznali też zasady funkcjonowania Straży Miejskiej i zakres zadań realizowanych na co dzień przez strażników.
Natomiast program prewencyjny „Ze strażnikiem miejskim bezpiecznie do szkoły i w szkole”, prowadzony przez st. straż. Annę Blok przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawocych. Podczas pogadanek z dziećmi poruszane są sprawy dotyczące pracy strażników miejskich, podstawowych zasad bezpieczeństwa na drodze, w drodze do szkoły i ze szkoły, skutków prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu.
Programem objętych jest 357 dzieci klas I i III z czterech szkół oraz 16 przedszkoli – łącznie 1034 dzieci w wieku 2-6 lat. Zajęcia zaplanowano do końca tego roku szkolnego i będą kontynuowane w kolejnych latach.
Podczas spotkań z strażnikami dzieci otrzymują odblaskowe elementy oraz kamizelki, kupione przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Z.H.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.