Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa: Rok 2019 miał dwa oblicza

– Z jednej strony był to dobry rok dla Wejherowa. Z drugiej strony pojawiły się poważne zagrożenia, które spotęgowały się obecnie w czasie epidemii koronawirusa. Rozwój miasta w 2019 roku zapewniły m.in. inwestycje, na które wydaliśmy co prawda mniej niż w 2018, ale nadal była to bardzo duża kwota 38,8 mln zł.

Zgodnie z konsekwentnie realizowaną strategią rozwoju większość środków, bo 63 procent pochłonęły inwestycje drogowe. Największa miejska inwestycja – Węzeł Wejherowo-Kwiatowa kosztowała 11,5 mln zł. Budowa ul. Karnowskiego to wydatek 6,4 mln zł. Dużą inwestycją była budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5, która w zeszłym roku kosztowała 5,2 mln zł. Chcę również podkreślić prawie pół miliona złotych wydatkowanych na projekty Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego.
Niestety, druga połowa zeszłego roku była bardzo trudna dla samorządów, co wynikało z ogromnego niedofinansowania oświaty przez rząd, utraty znacznych dochodów z podatków w wyniku zmian ustawowych oraz dużego powszechnego wzrost kosztów w gospodarce. W efekcie działań rządu, który nie zapewnił właściwego finansowania swoich zdań w oświacie, w 2019 roku dopłaciliśmy do oświaty z własnych środków ponad 31 mln zł, wobec niecałych 21 mln zł w roku 2018. To ogromny, prawie 50-procentowy wzrost naszych wydatków na oświatę tylko w ciągu jednego roku! To również ogromna kwota w naszym budżecie, chociażby w porównaniu do niespełna 39 mln zł wydanych inwestycje. Oświata to tzw. „wydatki sztywne” i nie ma możliwości dokonania tu znaczących oszczędności. Do tego wprowadzone przez rząd zmiany podatkowe to w 2019 roku strata dla budżetu Wejherowa około 1,7 mln zł i w kolejnych latach będzie ona większa. To wszystko w istotny sposób ogranicza nasze możliwości realizacji zadań na rzecz mieszkańców i rozwoju, zwłaszcza obecnie po uderzeniu wirusa w gospodarkę i budżet.
W zeszłym roku wysoki poziom inwestycji był możliwy dzięki ponad 12 mln zł pozyskanym ze środków zewnętrznych, głównie unijnych. Jednak środki unijne z okresu budżetowania 2014-2020 już się kończą. Dobre zarządzanie i działania oszczędnościowe spowodowały, że wskaźnik zadłużenia wzrósł tylko o 1,75 punktu procentowego i osiągnął 27,3 procent, co jest jednym z niższych wskaźników zadłużenia w Polsce.
Podziękowania i wyrazy uznania kieruję do radnych za bardzo dobrą współpracę w 2019 roku oraz do pracowników wejherowskiego samorządu.

Fragmenty stanowiska radnych z klubu Ruchu Społecznego Wolę Wejherowo w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Wejherowa za rok 2019.
„Rok 2019 był udanym rokiem w życiu miasta, rokiem rozwoju Wejherowa, ale z niepokojem obserwujemy występujące problemy, które będą znacząco oddziaływały na życie i rozwój miasta w najbliższych latach. Chcemy o tym mówić głośno i dobitnie.
W wyniku polityki rządu nad polskimi samorządami zbierają się czarne chmury. Rząd nie wypełnia swoich podstawowych obowiązków w zakresie zapewnienia finansowania oświaty z budżetu państwa, która jest zadaniem rządowym, tylko zleconym do realizacji samorządom. W efekcie w 2019 roku z naszego budżetu dołożyliśmy do oświaty rekordową, największą w historii kwotę ponad 31 mln zł. Wprowadzone przez rząd zmiany podatkowe zabrały z budżetu miasta około 1,7 mln zł. Łącznie to aż ponad 33 mln zł w ciągu jednego roku. To dużo więcej niż kosztuje nas cały Węzeł Wejherowo-Kwiatowa. Zapewne tyle byśmy wydali na dokończenie Węzła Śmiechowo-Zryw, ale ich nie wydamy i nie zbudujemy tam tuneli, bo musimy dołożyć do oświaty. I jeśli rząd nie zmieni swojej polityki, tak będzie również w latach przyszłych.
Do tego doszedł duży wzrost cen, a dziś trudności bardzo pogłębia jeszcze pandemia koronawirusa, która mocno uderzyła w finanse miasta. Samorządy nie dostały na razie żadnej konkretnej pomocy finansowej od rządu w ramach tzw. tarcz antykryzysowych. Z przyczyny niezależnych od prezydenta i rady miasta konieczna jest rezygnacja z wielu zadań dla mieszkańców. Takie są fakty.”

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.