Emigracja kaszubska

Wydawnictwo Muzeum w Wejherowie

Nakładem Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej oraz Akademii Pomorskiej w Słupsku ukazała się publikacja ,,Emigracja kaszubska. Zjawisko, ludzie, ośrodki’’. Jest to wieloautorska praca, której redaktorem jest Daniel Kalinowski.

Książka ta zawiera głosy w dyskusji nie tylko badaczy ale także członków rodzin emigrantów na temat kaszubskiej emigracji.
Możemy w niej znaleźć także przedruki dawniejszych tekstów autorstwa Hieronima Derdowskiego czy Jana Karnowskiego, również poświęconych tej tematyce. Dzięki temu książka ta nabiera charakteru nie tylko akademickiego ale także źródłowego.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.