W maju i w czerwcu odpustów nie będzie

Po raz pierwszy w historii Kalwarii

Po raz pierwszy w historii Wejherowa tegoroczne, dwa najważniejsze odpusty na Kalwarii Wejherowskiej nie odbędą się, o czym poinformował z przykrością kustosz Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego o. Joel Kokott.

Tegoroczna sytuacja epidemiczna, obostrzenia władz państwowych, służb sanitarnych i władz kościelnych uniemożliwiają pielgrzymowanie do Duchowej Stolicy Kaszub na tradycyjne odpusty Wniebowstąpienia Pańskiego i Trójcy Świętej na Kalwarii Wejherowskiej. Pierwszy taki odpust miał odbyć się od 22 do 24 maja i miał być tradycyjnie połączony ze świętem patronki powiatu Matki Bożej Wejherowskiej. Odpust Trójcy Świętej był zaplanowany w dniach 6-7 czerwca.
– W historii klasztoru nie było takiego roku, aby na kalwaryjskich ścieżkach nie było pątników – mówi o. Joel Stanisław Kokott. – Przez wojny, zabory i czasy komunistyczne zawsze kroczyliśmy drogą krzyżową, gdzie wędrowali nasi przodkowie.
Choć pielgrzymów nie będzie fizycznie na Kalwarii Wejherowskiej, to jednak wszyscy chętni będą mogli znaleźć się na Świętych Górach duchowo. Swoje modlitwy pątnicy mogą ofiarować w intencji ustania pandemii koronawirusa, a także za chorych, za wszystkie służby cywilne i mundurowe, a zwłaszcza za służbę zdrowia i za osoby podejmujące decyzje o ratowaniu obywateli oraz za zmarłych i ich rodziny.
Jak podkreśla kustosz Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Wejherowie, tegoroczne niedziele odpustowe będą celebrowane, w takiej formie, na jaką zezwalają aktualne przepisy i rozporządzenia państwowe oraz kościelne.
Uroczyste sumy odpustowe będą transmitowane.
– Zapraszamy wszystkich pielgrzymów do duchowej łączności z nami i duchowego pielgrzymowania do Wejherowa 24 maja i 7 czerwca poprzez transmisję telewizyjną, internetową czy facebookową – dodaje o. Joel Stanisław Kokott.
Jeśli przepisy epidemiczne na to zezwolą, Kaszubska Jerozolima zostanie otwarta dla pielgrzymów w czasie odpustu Wniebowzięcia NMP, który odbędzie się w dniach 14 i 15 sierpnia.

 

Tegoroczne dwie pierwsze sumy odpustowe zostaną odprawione w kościele klasztornym w niedzielę 24 maja i niedzielę 7 czerwca o godzinie 10:30.
Uroczystości będą transmitowane w internecie.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.