Ruszają studia pielęgniarskie

Zawód bardzo potrzebny i dający pewne zatrudnienie

Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie uzyskała akredytację Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku pielęgniarstwo. W połowie maja rozpoczęła się rekrutacja.

Od nowego roku akademickiego 2020/2021 w KPSW w Wejherowie ruszają studia pielęgniarskie. To efekt porozumienia zawartego w zeszłym roku pomiędzy Kaszubsko-Pomorską Szkołą Wyższą w Wejherowie oraz m.in. spółką Szpitale Pomorskie i Powiatem Wejherowskim.
– Bardzo się cieszę, że po wielu latach w Wejherowie będą mogły kształcić się przyszłe pielęgniarki – zaznacza Starosta Wejherowski Gabriela Lisius. – To zawód bardzo potrzebny, perspektywiczny i dający pewne zatrudnienie. W naszym regionie, podobnie jak w całej Polsce brakuje kadry pielęgniarskiej, dlatego samorząd powiatowy od pewnego czasu zabiegał o uzupełnienie oferty edukacyjnej i utworzenie właśnie tego kierunku. W sąsiedztwie KPSW w Wejherowie funkcjonuje Powiatowy Zespół Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa, w którym uczą się przyszli opiekunowie medyczni i to dla nich szansa, aby mogli się przekwalifikować i zdobyć wyższe wykształcenie.
Studia na kierunku pielęgniarstwo potrwają trzy lata, będą realizowane w systemie dziennym oraz zaocznym i zakończą się dyplomem licencjata. Zajęcia praktyczne obywać się będą m.in. w szpitalach w Wejherowie, Gdyni i Gdańsku, ośrodkach zdrowia oraz domach pomocy społecznej.
– Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie jest obecnie jedyną uczelnią niepubliczną w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk – Sopot – Gdynia, która posiada w swojej ofercie ten kierunek. Muszę zaznaczyć, że nie udałoby się tego osiągnąć bez pomocy Starostwa Powiatowego w Wejherowie, a zwłaszcza osobistego wsparcia Pani Starosty Gabrieli Lisius – podkreślił Kanclerz KPSW w Wejherowie Rafał Gierszewski, dziękując za pomoc w utworzeniu studiów pielęgniarskich.
Warto przypomnieć, że w zeszłym roku wejherowska szkoła wyższa otrzymała akredytację Ministra Zdrowia na prowadzenie tego kierunku. Zanim jednak to nastąpiło placówka musiała spełnić określone standardy, które zostały wysoko ocenione przez specjalną komisję. W rezultacie KPSW w Wejherowie otrzymało certyfikat, który jest efektem oceny jakości kształcenia i osiągnięć szkoły.
– Zachęcam do podjęcia nauki w Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie, a także do późniejszego podejmowania pracy w szpitalach i ośrodkach zdrowia na terenie naszego regionu – mówi Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.
Nabór rozpoczął się w połowie maja. Dla studentów przygotowano 70 miejsc. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie KPSW w Wejherowie.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.