PSZOK otwarty

Zakład Usług Komunalnych

Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o. 11 maja br. ponownie otworzył Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. PSZOK jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców w PSZOK obowiązują nowe zasady przyjmowania odpadów.
Najważniejsze zasady przyjmowania odpadów w czasie epidemii koronawirusa:
– obowiązek noszenia maseczek i rękawiczek przez klientów;
– na terenie PSZOK w Wejherowie może znajdować się jeden klient/jeden samochód;
– zakaz korzystania z PSZOK osobom przebywającym na kwarantannie;
– do PSZOK należy przywieźć wcześniej wysegregowane odpady (m.in. papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady zielone, meble i inne odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe)
Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane są odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie miasta Wejherowo, dostarczone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych bądź mieszkańców miasta. Rozładunek leży po stronie klienta.
Więcej na: https://zukwejherowo.pl/aktualnosc

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.