Program Czyste Powietrze

Kolejne zmiany w programie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku poinformował, że od 15 maja br. nabór wniosków o dofinansowanie wymiany ogrzewania i docieplenia budynków będzie prowadzony w oparciu o zmienioną wersję programu priorytetowego Czyste Powietrze oraz nowy wzór formularza wniosku o dofinansowanie, nowy regulamin naboru wniosków.

Zmiana programu jest efektem prowadzonych od kilku miesięcy konsultacji, ustaleń i analiz dotychczasowego wdrażania programu. Wynika z potrzeby przyspieszenia tempa realizacji programu pozwalającego na wymianę trzech milionów nieefektywnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w okresie jego obowiązywania. Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są na stronie internetowej WFOŚiGW w Gdańsku.
Pytania i wnioski o dofinansowanie należy składać do WFOŚiGW w Gdańsku albo (tylko w przypadku mieszkańców Wejherowa) w Urzędzie Miejskim w Wejherowie przy ul. 12 marca, tel. 58 677 71 06, e-mail: czystepowietrze@um.wejherowo.pl
Wnioski o dofinansowanie można składać poprzez aplikację internetową Portal Beneficjenta dostępny na stronie WFOŚiGW w Gdańsku albo poprzez serwis gov.pl (usługa ta będzie aktywowana na przełomie maja i czerwca 2020).

 

Najważniejsze zmiany w programie:
– uproszczenie i skrócenie procesu aplikacyjnego;
– zmiana i uproszczenie kryteriów dochodowych, rezygnacja z powiązania intensywności dofinansowania z siedmioma grupami dochodowymi;
Wprowadzenie dwóch grup dochodowych:
– dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania;
– dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.
– uproszczony wniosek o dotację, bazujący tam gdzie to możliwe na oświadczeniach Wnioskodawcy;
– możliwość składania wniosków online w serwisie gov.pl;
– skrócony czas rozpatrywania wniosków o dofinansowanie – z 90 do 30 dni;
– integracja z programem „Mój Prąd” przez możliwość uzyskania dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznej, bez konieczności składania dwóch osobnych wniosków;
– poziom dotacji powiązany jest z efektem ekologicznym – bonus za niskoemisyjność i odnawialność;
– dotacje na realizację zadań związanych z ociepleniem budynku oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej dla tych, którzy wymienili już źródło ciepła;
– włączenie w kolejnym etapie w realizację programu sektora bankowego, który będzie źródłem finansowania uzupełniającego i pomostowego;
– wzmocnienie współpracy z gminami;
– wyłączenie z dofinansowania przedsięwzięć w nowo budowanych budynkach;
– docelowo stworzenie platformy internetowej z informacjami na temat kwalifikujących się urządzeń, materiałów i usług (w tym charakterystyk technicznych), które będą finansowane w ramach programu.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.